Afbeelding
Foto: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Ozb zelfs met 38 procent omhoog; wie gaat de pijn voelen?

Politiek nieuws

Laarbeek - Niet met de vorig jaar afgesproken 3 procent, niet met de onlangs voorgestelde extra verhoging van 20 procent. Nee, de onroerendezaakbelasting (ozb) moet met nog eens 15 procent extra omhoog. Dat is een van de voorstellen die het college doet om de financiële problemen van de gemeente op te lossen. Stemt de gemeenteraad daar vanavond mee in, dan stijgt de ozb dus met 38 procent.

De laatste extra verhoging volgt op het recente bericht uit Den Haag dat Laarbeek minder geld van het Rijk uit het Gemeentefonds krijgt dan werd verwacht. Dit noopt het college tot het voorstel om de ozb in totaal met 38 procent te verhogen. Vanavond bespreken de politieke partijen alle voorstellen van het college om Laarbeek meer financiële lucht te geven.

Er moet bezuinigd worden
Rode draad van de kadernota (de plannen van het college) die op de agenda staat is dat er bezuinigd moet worden. Linksom of rechtsom, ergens moet geld gevonden worden. Flinke tekorten op de (jeugd)zorg, een enorme tegenvaller met de afvalverwerking en dus veel minder geld vanuit het Rijk (uit het Gemeentefonds) dan werd verwacht. Voor het eerst in jaren zal de broekriem moeten worden aangehaald in Laarbeek. Mede ook omdat het college eind vorig jaar besloot om achterstallig onderhoud (wat dus in de jaren ervoor niet was gedaan) weg te werken. Hiervoor werd gekozen omdat de financiële vooruitzichten nog goed waren.

Verhoging ozb
Een van de voorstellen van het college is het fors verhogen van de ozb. Dat wringt voor de inwoners natuurlijk. Bij een extra verhoging van 20 procent zou een gemiddeld Laarbeeks huishouden per maand 6,66 euro extra moeten gaan betalen (uitgaande van een huiswaarde van 300.000 euro). Door daar nog eens 15 procent bij te doen, wordt dat bedrag nog hoger. Dat rijmt natuurlijk niet als je weet dat de vijf politieke partijen, die vorig jaar samen de gemeente gingen besturen, bij het aangaan van het coalitiehuwelijk afspraken de ozb niet verder te verhogen dan 3 procent. Als de ozb-verhoging doorgaat, dan is Laarbeek niet langer de goedkoopste Peelgemeente om te wonen en te leven. Laarbeek passeert dan Asten en Someren en komt op gelijke voet met Deurne, blijkt uit cijfers van de gemeente.

PNL riep een paar dagen nadat de eerste plannen van het college gepresenteerd werden dat de verhoging van 20 procent op de ozb voor hen niet bespreekbaar is. Andere partijen reageerden genuanceerder, beseffende dat er iets moet gebeuren om de Laarbeekse schatkist weer op orde te brengen. Als de ozb niet verhoogd gaat worden, waar wordt dan het geld vandaan gehaald?

Hoog voorzieningenniveau, lage lasten
Bij het presenteren van de kadernota gaf burgemeester Frank van der Meijden aan dat Laarbeek jarenlang een laag lastenniveau heeft gehad en dat het voorzieningenniveau juist altijd heel hoog is geweest. Je kunt het ook vertalen naar dat in de afgelopen 10 tot 15 jaar weinig tot geen geld opzij is gezet om fikse tegenvallers op te vangen. Daardoor komt een ozb-verhoging van 20 procent of meer nu ook zo hard aan in de gemeenschap. Maar alleen die verhoging gaat niet genoeg geld in het laatje brengen. Bijvoorbeeld het subsidieprogramma moet vanaf 2021 gaan dalen met zo'n 300.000 euro. Geld vanuit de gemeente voor de Juni Watermaand en de VVV zou moeten gaan worden ingezet voor het promoten van het Gulden Land.

Maar wat wellicht nog wel het meeste impact gaat hebben is de mogelijke sluiting van de bibliotheken in Aarle-Rixtel en Lieshout. De bieb moet het volgens de plannen in de toekomst gaan doen met jaarlijks 50.000 euro minder. Sluiting van de twee filialen is dan het gevolg. Waardoor het voorzieningenniveau in Aarle-Rixtel en Lieshout juist gaat dalen. Enkele voorbeelden van plannen die de gemeenschap gaat merken.

Wie gaat de pijn voelen?
Vandaag gaan de vijf politieke partijen uitmaken wie welke pijn gaat voelen om Laarbeek er financieel weer bovenop te helpen. Een loodzware opdracht. De politici kunnen het nooit voor iedereen goed gaan doen. In de wandelgangen hebben ze al met elkaar besproken wat de mogelijkheden zijn. Of er nog verrassende konijnen uit de hoge hoed getoverd gaan worden, valt dan ook te bezien. Iedereen zal wat moeten inschikken zoveel is inmiddels wel duidelijk, want de financiële problemen zullen wel opgelost moeten worden.

Tekst: Daan Daniëls