Archieffoto: Installatie van het college in 2018
Archieffoto: Installatie van het college in 2018 Foto: Joost Duppen

Politieke partijen leggen bal bij elkaar

Politiek nieuws Politiek

Laarbeek - Na de rumoer die is ontstaan na de laatste raadsvergadering, leggen de politieke partijen de bal bij elkaar. PNL stemde tijdens die vergadering tegen de kadernota (de plannen van het college om Laarbeek in financieel beter weer te krijgen) en gaf daarbij aan dat als andere partijen hun voorstel om de kadernota voor kennisgeving aan te nemen niet zouden steunen dat ze dit zagen als dat 'de echte wil om er samen uit te komen niet is'. De financieel verantwoordelijk wethouder, Ria van der Zanden juist van PNL, zag de tegenstem van haar fractie als een vertrouwensbreuk en later gaf ze aan dat, wat haar betreft, PNL geen verantwoordelijkheid nam door tegen te stemmen.

Doorzetten huidige college
De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA gaven toen al aan zich te beraden op de ontstane situatie. Zij willen het huidige college voortzetten, zonder wethouder van PNL, lieten ze in een brief aan die partij weten. 'Het vertrouwen in PNL is de afgelopen weken, na de onderhandelingen en het daaropvolgend ingediende ontslag door wethouder Van der Zanden wegens gebrek aan steun vanuit haar partij PNL, dusdanig beschadigd dat een ongewijzigde voortzetting van de afspraken voor ons niet langer realistisch is. De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA staan nog steeds achter de inhoud van het raadsbrede akkoord 'Handen ineen'. Wij onderschrijven de inhoud daarvan onverkort en zullen blijven zorgdragen voor de uitvoering hiervan.' Wel zien de partijen een plek voor PNL in de coalitie. 'Blijvende deelname aan de coalitie door PNL sluiten wij niet uit. In het belang van Laarbeek willen wij samen met PNL de schouders onder de uitvoering van het akkoord blijven zetten. En hiermee de goede elementen uit de samenwerking van het afgelopen jaar behouden.'

PNL: afspraken worden niet nagekomen
PNL geeft in een reactie aan nog altijd achter het coalitieakkoord te staan. Maar gaan de vier partijen door met de huidige vier wethouders, dan worden er volgens PNL twee afspraken uit het vijfpartijenakkoord niet nagekomen. 'De eerste afspraak is om een bestuur te vormen met een raadsbrede vertegenwoordiging. Door de grootste partij uit te sluiten van deelname aan het college wordt deze afspraak naar de prullenbak verwezen. De tweede afspraak is om terughoudend te zijn met het verhogen van de lasten voor onze inwoners. In het 'handen ineen' akkoord wordt als 'uitgangspunt de vastgestelde begroting van 2018' genomen, waarin een structurele ozb-stijging van 3% per jaar is opgenomen. Dit percentage verbleekt bij de ozb-verhoging (38%) waar de andere vier partijen mee hebben ingestemd tijdens de behandeling van de kadernota 2020.'

Ozb omlaag, wethouder erbij
Wil PNL het uitvoeren van het akkoord blijven steunen, dan moet volgens die partij de ozb niet met 38 procent omhoog gaan en moet er een PNL-wethouder komen ter vervanging van Ria van der Zanden. In de brief die PNL naar de andere partijen heeft gestuurd, geeft PNL ook een inkijkje in de totstandkoming van de vijfpartijencoalitie. Daaruit blijkt dat de partij liever niet de portefeuille Financiën had en ook een andere wethouder dan Ria van der Zanden in het college wilde hebben. 'Om deel te nemen aan de coalitie hebben wij veel concessies moeten doen. De enige keuze die ons werd voorgelegd was een raadsbrede coalitie, waarin we als grootste partij met negen zetels evenveel wethouders leveren als een eenmansfractie, namelijk één. Daarnaast hebben we concessies moeten doen op portefeuilleverdeling en de kandidaat wethouder.'

Kaarten op tafel
Alle vijf de partijen hebben nu hun kaarten op tafel gelegd. Op het eerste oog lijkt daar geen gemene deler in te zitten. De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA willen verder met de huidige vier wethouders en zien het verhogen van de ozb als het nemen van de verantwoordelijkheid om Laarbeek financieel beter op de kaart te zetten. PNL wil de uitvoering van het coalitieakkoord blijven steunen mits de ozb-verhoging van 38 procent niet doorgaat en die partij een wethouder kan leveren. Een impasse dreigt. De meest voor de hand liggende stap is dat dan de meerderheid in de raad (De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA hebben samen 10 van de 19 zetels) samen verder gaan op de door hen ingezette weg.