Afbeelding
Foto: Mark Barten

OZB met 'slechts' 28 procent omhoog en streep door ingrijpende bezuinigingen

Politiek nieuws

Laarbeek - Omdat de gemeente Laarbeek toch meer geld krijgt uit het Gemeentefonds, zal de onroerende zaak belasting (ozb) volgend jaar niet met 38 procent, maar met 28 procent stijgen. Dat een stijging van de ozb noodzakelijk was om het huishoudboekje van de gemeente op orde te brengen, was in juni al duidelijk. Maar nu blijkt dat Laarbeek vanuit Den Haag toch meer geld krijgt dan verwacht, kiest het college van Laarbeek ervoor om de lasten voor de inwoners minder te verhogen. "Daarmee draaien wij de meest ingrijpende bezuinigingen, met een grote impact op de dynamiek in de samenleving, terug. De overige bezuinigingsmaatregelen blijven staan", laat het college weten.

Want niet alleen de ozb zal minder fors stijgen, de meevaller vanuit het Rijk zorgt er ook voor dat de eerder voorgenomen bezuinigingen op de bibliotheken en de VVV van de baan zijn. In het eerste voorstel van het college zou de bibliotheek jaarlijks 50.000 euro minder krijgen. De bibliotheek liet toen direct weten dat sluiting van de vestigingen in Aarle-Rixtel en Lieshout daardoor onvermijdelijk zouden zijn.

De bezuiniging van ruim 300.000 euro (op een totaalbedrag van 4,1 miljoen euro) op het subsidieprogramma van de gemeente Laarbeek wordt ook niet doorgevoerd. "Ons college hecht veel belang aan de kracht van onze gemeenschap in het algemeen en het belang van het investeren en waarderen van onze verenigingen en instellingen in het bijzonder."

Volgens het college moeten deze vier veranderingen ten opzichte van de plannen van juni ervoor zorgen dat Laarbeek een levendige en gezonde gemeenschap blijft. "Op deze manier kunnen wij in de toekomst onze voorzieningen in stand houden voor alle inwoners, bedrijven en instellingen en het hoofd bieden aan risico's, uitdagingen en forse opgaven waar de gemeente Laarbeek voor staat."

De gemeenteraad heeft het laatste woord over de voorstellen van het college voor komend jaar. In de raadsvergadering van 7 november zal de raad de begroting voor 2020 bespreken en hier het oordeel over vellen.