Afbeelding
Foto: Foto:

ABL bespreekt de begroting

Politiek nieuws Politiek

Laarbeek - Algemeen Belang Laarbeek (ABL) houdt een bespreking waarvoor ze alle geïnteresseerde inwoners van Laarbeek uitnodigen om zodoende de raadsleden van ABL de juiste inzichten mee te geven. Dit overleg vindt plaats op maandag 4 november om 20.00 uur aan de Kapelstraat 34 te Beek en Donk, tegenover de Donkse kerk.

Dit overleg staat in het teken van de begroting van 2020 en de doorkijk naar de komende jaren.

U bent van harte welkom om mee te praten samen met de raads- en commissieleden, wethouder, bestuur en andere ABL-leden. ABL waardeert namelijk ieders zienswijze op de onderwerpen. Uiteraard kunnen ook andere punten aan de orde worden gesteld.

De complete agenda vindt u op www.laarbeek.nl onder stukken voor de raadsvergadering van 7 november. Neem bij vragen contact op via info@abllaarbeek.nl of www.abllaarbeek.nl. ABL staat voor u klaar!