Afbeelding
Foto: Mark Barten

‘Als je leest, gaat er een wereld voor je open’

Zakelijk advertorial

De leerkrachten van Basisschool De Muldershof in Beek en Donk hebben naast het lesgeven aan hun groep verschillende eigen expertises. Die expertise zetten ze in om zich als school te blijven ontwikkelen en steeds weer voorbereid te zijn op de toekomst. Marieke Snijders en Franka Verhoeven zijn behalve leerkracht van respectievelijk groep 1/2 en groep 7 leescoördinator op school én nauw betrokken bij de schoolbibliotheek. De schoolbibliotheek bestaat dit jaar 10 jaar en daar zijn ze maar wat blij mee!

Hoe geven jullie vorm aan lezen op school?
Marieke: “Wij hebben lezen heel hoog in het vaandel staan op De Muldershof. Goed kunnen lezen draagt bij aan een sterke basis. Elke ochtend starten we het eerste kwartier van de dag met lezen. Dit doen we in alle groepen. In de kleutergroepen wordt voorgelezen en in groep 3 tot en met 8 lees je zelf, wordt in duo’s gelezen of wordt evengoed voorgelezen.”

Wat houdt jullie rol als leescoördinator in?
“Allereerst stimuleren (en enthousiasmeren) we onze collega’s! In samenwerking met bibliotheek De Lage Beemden organiseren we regelmatig een studiedag waarop hun lees- en mediacoach ons teambreed toelichting en tips komt geven. Daarnaast houden we het boekenaanbod up tot date en zorgen we ervoor dat er nieuwe boeken ingekocht worden. We zorgen voor een jaarlijkse evaluatie en leerlingen kunnen met al hun (lees)wensen bij ons terecht.”

Franka, jullie zijn de eerste school binnen Bibliotheek de Lage Beemden met een eigen bibliotheek en dat dus al 10 jaar. Waarom en wat voegt dit toe?
“De hele maatschappij roept om lezen. Lezen helpt je bij de opbouw van je woordenschat en zorgt ervoor dat je beter begripvol kunt lezen. Als je leest, gaat er een wereld voor je open zeg ik altijd. Je maakt letterlijk kennis met andere werelden. Dat gunnen we onze leerlingen ook en daarom zorgen we voor een heel rijk leesaanbod in onze eigen schoolbibliotheek, die elke ochtend wordt bemand en wordt onderhouden door betrokken ouders.”

Niet elk kind leest makkelijk en is geïnteresseerd in hetzelfde soort boek. Hoe stimuleer je een leerling om te gaan lezen?
Marieke: “Naast de normale leeslessen, organiseren we diverse activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een boekenkring. Hier koppelen we allerlei werkvormen aan. Het tv-programma The Voice naspelen bijvoorbeeld. Een leerkracht start dan met voorlezen uit een boek dat kinderen nog niet kennen en de kinderen zitten met de rug naar de leerkracht toe. Wanneer een leerling geboeid raakt en meer wil weten over het boek, draait hij of zij zich om.” Franka vult aan: “Een ander mooi voorbeeld is het ‘mandjes lezen’. Elk groepje in de klas krijgt een mandje leesboeken over hetzelfde onderwerp of van dezelfde soort, bijvoorbeeld informatieboeken over sport of stripboeken. Iedere leerling kiest een boek uit de mand en gaat lezen. Zo kom je automatisch met alle soorten boeken in aanraking. Het aanbieden van een thema in boeken kan de leesmotivatie vergroten.”

!