Afbeelding

Het risico van langdurige ziekte op de werkvloer voor ondernemingen

Zakelijk Commercieel artikel

Langdurige ziekte onder werknemers is een uitdaging waar veel bedrijven mee te maken krijgen. Het kan een aanzienlijke impact hebben op de productiviteit, de werkomgeving en zelfs de financiële stabiliteit van een onderneming. In dit artikel gaan we dieper in op de risico’s die langdurige ziekte met zich meebrengt voor bedrijven en hoe ze hiermee kunnen omgaan.

Impact op productiviteit

Een van de meest directe gevolgen van langdurige ziekte op de werkvloer is de daling van de productiviteit. Wanneer een werknemer afwezig is vanwege ziekte, moeten taken mogelijk worden overgenomen door andere teamleden of zelfs tijdelijk worden uitbesteed. Dit kan leiden tot overbelasting van andere werknemers, waardoor hun productiviteit ook afneemt. Bovendien kan de kwaliteit van het werk verminderen als gevolg van de extra stress en druk die ontstaat door het compenseren voor afwezige collega’s.

Kosten voor de onderneming

Naast de directe impact op de productiviteit kunnen langdurige ziektes ook aanzienlijke financiële kosten met zich meebrengen voor een onderneming. Allereerst zijn er de kosten van het verzuim zelf, zoals het doorbetalen van het loon van de zieke werknemer en eventuele kosten voor vervangend personeel. Daarnaast kunnen er ook kosten zijn voor het inhuren van tijdelijke arbeidskrachten of het investeren in re-integratietrajecten voor werknemers die terugkeren na ziekteverlof. Deze kosten kunnen snel oplopen en een aanzienlijke last vormen voor het bedrijfsbudget.

Impact op de werksfeer en morale

Langdurige ziekte kan ook een negatieve invloed hebben op de werksfeer en het morale van het team. Wanneer een collega lange tijd afwezig is vanwege ziekte, kan dit gevoelens van onzekerheid en stress veroorzaken bij andere werknemers. Ze kunnen zich afvragen wie de volgende zou kunnen zijn, of ze zelf genoeg beschermd zijn tegen ziekte, enzovoort. Dit kan leiden tot een afname van de betrokkenheid en motivatie van het personeel, wat op zijn beurt de productiviteit verder kan verminderen.

Juridische en compliance risico’s

Daarnaast brengt langdurige ziekte ook juridische en compliance risico’s met zich mee voor ondernemingen. Afhankelijk van de wet- en regelgeving in het land waar het bedrijf opereert, kunnen er specifieke verplichtingen zijn ten aanzien van ziekteverlof, re-integratieprogramma’s en arbeidsvoorwaarden voor zieke werknemers. Zo heb je bijvoorbeeld de WGA uitkering of de WHK premie. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot juridische geschillen, boetes of zelfs reputatieschade voor het bedrijf.

Hoe kunnen ondernemingen omgaan met langdurige ziekte?

Om de risico’s van langdurige ziekte op de werkvloer te beperken, kunnen bedrijven verschillende maatregelen nemen:

  1. Preventie: Het bevorderen van een gezonde werkomgeving en het aanmoedigen van een gezonde levensstijl onder werknemers kan helpen om het risico op langdurige ziekte te verminderen.
  2. Verzuimbeleid: Het opstellen van duidelijke richtlijnen en procedures voor het omgaan met ziekteverlof kan ervoor zorgen dat afwezigheden op een consistente en eerlijke manier worden behandeld.
  3. Flexibiliteit: Het bieden van flexibele werkopties, zoals thuiswerken of aangepaste werktijden, kan werknemers helpen om werk en gezondheid beter in balans te brengen en het risico op langdurige ziekte te verminderen.
  4. Werknemersondersteuning: Het aanbieden van programma’s voor gezondheidsbevordering, counseling en andere vormen van ondersteuning kan werknemers helpen om gezond te blijven en sneller te herstellen van ziekte.
  5. Re-integratieprogramma’s: Het implementeren van gestructureerde re-integratieprogramma’s voor werknemers die terugkeren na ziekteverlof kan helpen om hun terugkeer naar het werk soepel te laten verlopen en het risico op toekomstige afwezigheden te verminderen.

Door proactief om te gaan met langdurige ziekte en het welzijn van werknemers centraal te stellen, kunnen ondernemingen de impact van ziekteverzuim op hun activiteiten minimaliseren en een gezonde en productieve werkomgeving bevorderen.