DeMooiLaarbeekKrant

DeMooiLaarbeekKrant is een huis-aan-huis blad met het officiële gemeentenieuws van de gemeente Laarbeek en een leesdichtheid van meer dan 94%. Oplage 11.500. Huis-aan-huis in Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout, binnen- en buitengebied. Verspreiding iedere donderdag.

Deadline: dinsdagmiddag 17.00 uur


Advertentie plaatsen

Wilt u graag uw advertentie in DeMooiLaarbeekKrant of bij collega kranten in de directe regio plaatsen? Bij ons regelt u het met enkel één contactpersoon. Neem voor meer informatie of een gedegen communicatieadvies, contact op met:

Karel van Deurzen
T. 0492-832182
E. karel@goedemorgenmedia.nl

Kristel Vereijken
T. 06-22234397
E.  kristel@goedemorgenmedia.nl

Algemeen e-mailadres: info@goedemorgenmedia.nl


Aanleverspecificaties De MooiLaarbeekKrant
 

Aanleveren van advertenties en redactionele stukken.

Tekst: Word of als email
Foto: JPEG  200 DPI
Logo: EPS of PDF
Illustratie: JPEG 200 DPI, EPS of PDF
Scan: JPEG 200 DPI


Wilt u een advertentie, redactioneel stuk of een gedegen communicatieadvies? U bent van harte welkom om bij ons kantoor binnen te lopen. Piet van Thielplein 23 te Beek en Donk. De koffie staat klaar!
 

   Advertentieformaten (breedte x hoogte)
1        50x50mm
2        50x104mm
3        50x158mm
4        50x211mm
5      104x104mm
6      104x158mm
7      104x211mm
8      158x158mm
9      158x211mm
10      104x266 mm
11      132x187 mm (1/4 pag.)
12      266x187 mm (1/2 pag.)
13      266x379 mm (1/1 pag.)
14      Folders in krant
15      Andere formaten op aanvraag

 

NO      Advertorial 
16        Op de Koffie bij (1/2e pag.)
17        In Gesprek met (1/2e pag.)
18        In het Voetlicht (1/2e pag.)        Andere formaten op aanvraag
 

 

Alle teksten dienen voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. Anders kunnen ze niet geplaatst worden. DeMooiLaarbeekKrant behoudt zich het recht voor om berichten te weigeren. Berichten en/of advertenties die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen recht op schadevergoeding. Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten te worden aangeleverd. 

Eventuele verplichte naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet te worden vermeld. Bij verzuim komen kosten voor rekening van de aanbieder.

DeMooiLaarbeekKrant, voor Laarbekenaren, door Laarbekenaren