Grotelse Heide
Grotelse Heide Foto: Ton op den Buijs

Publiekswandeling op de Grotelse Heide

maandag 10 april 2023 8:00 tot 10:00

Op maandag 10 april staat er een vroege vogelwandeling naar de Grotelse Heide op het programma. De wandeling wordt verzorgd door gidsen van vogelwerkgroep de Ortolaan. Aanvang 8.00 uur vanaf het parkeerterrein op Grotel 5, 5761 RA Bakel.

(Om 8 uur en niet om 8.30 zoals in het ledenblad van IVN Laarbeek, De Bimd, staat vermeld). 

De Grotelse Heide is een gevarieerd gebied. Op je wandeling kom je langs heide, door bos, langs de Esperloop en langs weiland. Dat betekent een grote diversiteit aan vogels. In het voorjaar komen de zomergasten terug. Zoals de tjiftjaf, fitis en zwartkop. Boomleeuwerik en boompieper zijn nu ook te horen en vaak ook te zien. Mezen en spechten laten zich jaarrond horen en misschien zijn een aantal wintergasten zoals de kramsvogel en de keep er nog. Gaan we ook de zwarte en de gekraagde roodstaart zien? In het struweel bij de heide houden zich graag de geelgors en de roodborsttapuit op. Al met al is Grotel een prachtig vogelgebied. Sta dus vroeg op en wandel mee!