Logo mooilaarbeek.nl
Het is regelmatig raak op de kruising (februari 2019)   | Fotonummer: 91d91c
Het is regelmatig raak op de kruising (februari 2019) (Foto: www.112nieuwsonline.nl)
Verkeer

Voorlopig geen rotonde bij Deense Hoek

Lieshout - De kruising Deense Hoek/N615 in Lieshout wordt voorlopig niet veranderd door er een rotonde aan te leggen. Uit een onderzoek van de provincie (eigenaar van de N615) dat de afgelopen maanden is uitgevoerd, blijkt dat de kruising wel degelijk tekortkomingen heeft, maar dat het aanleggen van een rotonde slechts een oplossing voor de lange termijn is. Over welke termijn wordt bedoeld en of de rotonde er ook echt gaat komen in de toekomst, daar wordt niets over gezegd.

De kruising Deense Hoek/N615 is voor omwonenden al langer een heikel punt. Deze wordt als gevaarlijk ervaren en er gebeuren rondom de kruising ook vele ongelukken. De studie beaamt dit. 'Tijdens de ochtend- en avondspits is geconstateerd dat er veel verkeersbewegingen plaats vinden van en naar de Deense Hoek. Door de drukte op de N615 heeft verkeer hier moeite met invoegen en oversteken. Hierdoor ontstaan wachtrijen op de Deense Hoek.'

Maar volgens de studie is er niet een echte oorzaak te vinden voor de problemen en biedt het terugbrengen van de snelheid geen adequate oplossing. 'Tijdens het overleg van 6 juni met de bewoners is aangegeven dat het verlagen van de snelheid in de huidige situatie geen optie is. Voornaamste reden hiervoor is schijnveiligheid en geloofwaardigheid.'

Een oplossing voor de korte termijn is het aanpassen van de bebording, voor de langere termijn wordt gesproken over de mogelijkheid van de aanleg van een rotonde. Namens de omwonenden, verenigt in de initiatiefgroep 'Kruising Deense Hoek – N615 moet veiliger', reageert Marcel Verkuijlen teleurgesteld. "We zijn nu acht maanden verder en hebben acht maanden aan tijd verloren. De conclusies uit dit onderzoek bieden geen oplossingen. Dit jaar zijn er alweer zo'n twintig ongelukken gebeurd in de nabijheid van de kruising." Verkuijlen gaat dan ook zeker contact opnemen met de provincie en de gemeente Laarbeek om te proberen dit situatie veranderd te krijgen. "We gaan een brief schrijven om onze ergernis te uiten. We willen ze vragen om een studie die er al ligt sinds 2010 te actualiseren." In die studie van de provincie staat dat een rotonde bij de Deense Hoek een goede oplossing is. "We zijn met dit burgerinitiatief ook begonnen om de kloof tussen burgers en politiek te dichten, maar met zo'n quickscan krijg ik niet het gevoel dat die kloof gedicht wordt."

De gemeente geeft aan de situatie ook in de gaten te houden. "De komende tijd blijven we actief in gesprek met de provincie en kijken hoe de situatie zich ontwikkelt. We blijven in overleg over de gewenste én haalbare oplossingen daarvan."

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>