Logo mooilaarbeek.nl
Gemeente

Controles op naleving landschapsplannen in Laarbeek

Laarbeek - In de afgelopen twee jaren zijn er ongeveer 30 ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied geweest, waarbij een landschapsplan moest worden uitgevoerd. In een dergelijk plan staat beschreven welk kwaliteit door de aanvrager toegevoegd moet worden aan het buitengebied. Een landschapsplan wordt door een aanvrager opgesteld en daarna door de gemeente beoordeeld.

Na een uitgebreide controle blijkt, dat in ongeveer 25% van de gevallen de landschapsplannen nog niet zijn uitgevoerd, terwijl dit volgens de afspraken wel had gemoeten. De bewoners worden gesommeerd om aan hun verplichting te voldoen. Burgemeester Frank van der Meijden: "Met een landschapsplan ondersteunen wij allerlei mooie kansen, dan moet daar tegenover staan dat mensen zich aan afspraken houden.Een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het buitengebied is niet vrijblijvend. Diegenen die iets willen realiseren hebben ook een verplichting. Daar gaan we ze nu aan houden."

Het niet nakomen van de verplichting leidt tot een boete van € 250,- per dag met een maximum van € 10.000,-.

Wethouder Tonny Meulensteen is teleurgesteld: "Door het niet voldoen aan je verplichting ontneem je kansen voor volgende 'her-invullers' van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties."

Bij ruimtelijke plannen in het buitengebied geldt de plicht om een bijdrage te leveren aan kwaliteitsverbetering van het buitengebied. Wat en hoe is uitgewerkt in de Landschapsinvesteringsregeling Laarbeek (LIR). Hierbij valt te denken aan de sloop van gebouwen, realiseren van beplanting en storting van geld in een fonds. Initiatiefnemers dienen dan een landschapsplan in en de afspraken daarover worden in een overeenkomst vastgelegd. Nadat een bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, hebben initiatiefnemers een half jaar de tijd om het landschapsplan te realiseren. De betrokken inwoners zijn op de hoogte van de eisen en de verplichtingen die horen bij de LIR.

Mark Barten
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>