Logo mooilaarbeek.nl

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater van riolering

Laarbeek - Voor inwoners van Laarbeek die de regenwateropvang loskoppelen van het riool heeft de gemeente een stimuleringsbijdrage ter beschikking gesteld. Wanneer het regenwater van een bestaand dakvlak niet langer naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt afgevoerd, wordt een bijdrage beschikbaar gesteld van € 2,50 per vierkante meter afgekoppeld dakvlak. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat het riool minder belast wordt, waardoor er bij hevige regenval minder wateroverlast optreedt.

Uiteraard zijn hier enkele voorwaarden aan verbonden. De belangrijkste zijn dat het pand tenminste 5 jaar oud is, dat de oppervlakte van het af te koppelen dak tenminste 15 m2 en ten hoogste 1000 m2 is én dat per vierkante meter afgekoppeld dakvlak 30 liter wateropvang wordt gerealiseerd op eigen terrein. Voor deze stimuleringsregeling geldt een subsidieplafond van € 25.000,- per jaar.

Door klimaatveranderingen neemt de kans op extreme neerslag toe en daarmee ook het risico van wateroverlast. Omdat het grootste deel van het regenwater op particulier terrein valt, zou het enorm helpen wanneer perceel-eigenaren de riolering ontlasten door regenwater op te vangen op eigen terrein. Om het vervolgens te laten infiltreren in de bodem of -waar infiltreren niet mogelijk is- om het na de regenbui vertraagd af te voeren. Ofwel: door het regenwater af te koppelen van de riolering. Met deze subsidie wil de gemeente dit afkoppelen stimuleren.

Een aanvraagformulier en verdere informatie vindt u op onze website www.laarbeek.nl.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>