Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: fcff7d
Foto:
Politiek

Voorbespreking Partij Nieuw Laarbeek

  Politiek nieuws

Beek en Donk - In deze raadsvergadering komt aan de orde een aantal hamerstukken met name de onderwerpen 7 t/m 14, zoals het voorstel tot Harmonisatie kwijtschelding gemeentelijke belastingen, voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Leekbusweg 5 en het voorstel Nota waardering en afschrijving reserves en voorzieningen.

De volledige agenda met alle stukken van de gemeenteraad staan op de website van de gemeente. In deze raadsvergadering zijn er twee bespreekpunten:

- 'Kunst als verbinding'. De gemeente Laarbeek heeft verschillende kunstwerken, die niet bij een breed publiek bekend zijn. Om het plan te verwezenlijken wil de gemeente een bedrag van € 15.500 beschikbaar stellen voor de dekking van de kosten.

- 'Integrale visie 't Gulden Land'. Er is een globale kostenraming gemaakt. Daarbij is rekening gehouden met de beschikbare subsidies vanuit de provincie. Aangezien de gebiedsontwikkeling gefaseerd wordt uitgevoerd, wordt voorgesteld om de financiële consequenties die vanaf 2020 gedurende 7 jaar (€ 170.000) zullen optreden, mee te wegen tijdens het proces van de Kadernota voor 2020 en volgende jaren.

Ben je geïnteresseerd en wil je mee praten, ook over andere onderwerpen, dan ben je van harte welkom in het Dorpshuis van Lieshout op maandag 17 juni om 20.00 uur. De koffie en thee staan klaar.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>