Afbeelding
Archieffoto: www.112nieuwsonline.nl

Grote gecombineerde actie PIT en inspectie levert aantal overtredingen op

112-berichten

Laarbeek - Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft maandag 12 oktober een handhavingsactie gehouden op twee locaties in de gemeente Laarbeek. Bij de actie waren medewerkers van Inspectie SZW, politie, Omgevingsdienst, GGD en gemeente Laarbeek betrokken. De Inspectie SZW is de toezichthouder op het terrein van eerlijk, veilig en gezond werk.

De actie was vooral opgezet om een beter beeld te krijgen van de activiteiten die op de locaties plaatsvinden en de woon- en werkomstandigheden van de arbeidsmigranten. “Met inachtname van de coronamaatregelen hebben we deze controle uitgevoerd”, aldus een tevreden burgemeester Frank van der Meijden. “We blijven de signalen uit de samenleving serieus nemen en treden op tegen zaken die niet door de beugel kunnen.”

Het team bezocht twee bedrijfslocaties; een locatie met meerdere woonunits waarin arbeidsmigranten worden gehuisvest en een locatie met een loods en velden.

Voor het huisvesten van de arbeidsmigranten is geen vergunning verleend. De gemeente onderzoekt dit verder. De omgevingsdienst doet nader onderzoek naar diverse milieuovertredingen (bodemverontreinigende vloeistoffen niet goed opgeslagen, onduidelijkheden over een composthoop, onbekend of een dieseltank gekeurd was, afval op het perceel). De GGD constateerde dat de hygiëne niet helemaal op orde was (vervuild sanitair, geen ventilatie in toilet / doucheruimte, geen schoonloopmat, geen koelkast aanwezig in kantine, geen werkende verwarming in de kantine, geen handenwasgelegenheid met zeep en handdoek en lekkage in de keuken) en adviseert de eigenaar daarover.

Inspectie SZW doet nader onderzoek naar mogelijke overtreding van de Wet Minimumloon, Arbeidstijdenwet en Wet Arbeid Vreemdelingen. Ook hebben inspecteurs de arbeidsomstandigheden gecontroleerd. Zij constateerden dat er onvoldoende voorlichting aanwezig was over corona-maatregelen. Een van de machines op de werkplek bleek niet aan de veiligheidseisen te voldoen en inspecteurs constateerden dat uitlaatgas inpandig wordt uitgestoten. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid van werknemers. De werkgever heeft waarschuwingen gekregen en moet orde op zaken stellen.

PIT
Onder de regie van het Peelland Interventie Team zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.