Logo mooilaarbeek.nl
Algemeen

Stichting Klankbord actief in Laarbeek

Aarle-Rixtel - De stichting Klankbord (werknaam Instituut Rixstella) is gevestigd in Aarle-Rixtel en is vooral in Laarbeek actief, maar haar werkgebied is onbegrensd. De stichting zet zich vooral in voor het behoud en verbetering van natuur, landschap, milieu, (cultureel) erfgoed en de leefbaarheid.

Zo heeft de stichting een zienswijze ingediend tegen de beoogde omleiding door de Bakelse Beemden bij het Helmondse Dierdonk. Recentelijk heeft de stichting de gemeente Laarbeek gevraagd om de uitvoering van het gemeentelijk monumentenbeleid een hernieuwde doorstart te laten maken. Daarnaast loopt er namens de stichting een bezwaarschrift tegen een door de gemeente afgegeven omgevingsvergunning voor het kappen van een waardevolle houtopstand op de Hoge Akkers in Aarle-Rixtel en een daaraan gekoppeld 'compensatieplan' in het gebied Broekeling. Het gaat daarbij met name om de manier waarop de gemeente de desbetreffende regelgeving heeft geïnterpreteerd, zoals die is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming, het bestemmingsplan buitengebied, het bomenbeleid, de bomenverordening en op de zogenaamde Groene kaart.

Zeer recent heeft de stichting bij het gemeentebestuur een verzoek ingediend om onderzoek te (laten) doen naar de mogelijkheid, dat ook de Aarlese waterzuiveringsinstallatie met de legionellabacterie kan zijn besmet, zoals dat in Son en Boxtel het geval blijkt te zijn. Het gaat daarbij met name om gezondheidsrisico's te vermijden.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>