Logo mooilaarbeek.nl
Gemeente

Een half jaar raadsbreed college in Laarbeek. Hoe staat het er voor?

Burgemeester Frank van der Meijden  | Fotonummer: 1cdced
Burgemeester Frank van der Meijden (Foto: Gemeente Laarbeek)

Laarbeek - Deze week wordt tijdens de raadsvergadering de programmabegroting 2019 besproken. Na de verkiezingen in maart kwam in Laarbeek een raadsbreed college tot stand. Een college waarin alle vijf partijen binnen de gemeente vertegenwoordigd zijn. DeMooiLaarbeekKrant ging in gesprek met burgemeester Frank van der Meijden die in zijn functie zowel voorzitter van de gemeenteraad als voorzitter van het college is. Hoe staat de politiek in Laarbeek er na een half jaar samenwerking tussen alle vijf partijen volgens hem voor?

Hoe zit het ook al weer?
Een raadsbreed college is een college van burgemeester en wethouders waarin alle partijen binnen een gemeente zijn vertegenwoordigd. Voor Laarbeek betekent dat, dat er sinds mei van dit jaar vijf wethouders zijn. Van iedere partij die zitting heeft in de gemeenteraad één. Gezamenlijk kwamen PNL, De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA tot het vijfpartijenakkoord 'Handen Ineen'. Een akkoord op hoofdlijnen, waarin letterlijk staat: 'Er is in het raadsprogramma zeker niet alles vastgelegd en concreet gemaakt. Onze bedoeling is juist om ruimte te laten voor het proces met elkaar en met onze partners in Laarbeek.'

"Meer vertrouwen"
Na de totstandkoming van het raadsbrede college en het vijfpartijenakkoord, zei Frank van der Meijden dat dit het beste was wat Laarbeek had kunnen overkomen. Hoe denkt hij daar een half jaar later over? "De belangrijkste conclusies na een paar maanden zijn dat er meer vertrouwen naar elkaar is in de gemeenteraad en dat er een breed gedragen besef is, dat we dit willen laten slagen. Voor Laarbeek, met een definitieve streep onder het verleden. Er wordt veel meer gediscussieerd op inhoud. Er is minder politiek gedoe en er blijft geen onvrede zitten. Alertheid blijft uiteraard geboden, dat het proces goed blijft lopen. Maar we zien veel saamhorigheid. Bijvoorbeeld onlangs bij een bijeenkomst van het MRE (Metropool Regio Eindhoven) over regionale samenwerking. Daar was het Laarbeeks college en de Laarbeekse gemeenteraad zeer goed vertegenwoordigd."

Eén pot nat?
Het klinkt heel mooi, die samenwerking. Maar veel inwoners vragen zich af of het nu niet 'één pot nat is geworden'. Heeft het überhaupt zin gehad, dat ze naar de stembus zijn gegaan? "Het grote verschil met eerst", stelt Frank van der Meijden, "is dat iedere wethouder nu zijn eigen meerderheid moet zien te vinden voor de plannen die hij voorstelt. Daar moet hij of zij moeite voor doen. Voor de afzonderlijke partijen blijft er ruimte om zichtbaar te blijven en zich te onderscheiden. Er wordt besloten op basis van argumenten en niet omdat je als partij bij de coalitie hoort of in de oppositie zit. Deze manier van werken heeft er inmiddels al een paar keer toe geleid, dat een wethouder een advies gaf dat niet door de raad en zelfs niet door de eigen partij werd opgevolgd. Zoals het voorstel om extra benodigd geld voor de jeugdzorg uit de algemene reserve te halen. De raad zei 'nee, daar is een eigen potje voor'. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat. De geesten worden gerijpt voor de komende jaren."

"Groot goed als inwoners zelf meedenken"
Bij de invulling van het raadsprogramma heeft het college voor ogen ruimte te laten voor input van zowel de raad als van partners en inwoners in Laarbeek. Wat is daarvan het voordeel? "Dan heb je het over meervoudige democratie. Je moet zelf de boer op en zorgen dat je met je besluiten bent ingeworteld in de samenleving. Het kan altijd beter, maar we zijn daar in Laarbeek goed bezig. De dorpsraden weten ons steeds beter te vinden. En een goed voorbeeld is het beheer en het onderhoud van de sportparken. Een aantal clubs heeft gezegd, 'wij gaan het zelf voorbereiden'. Dat soort initiatieven omarmen we. Wat je van onderop krijgt aangereikt, is heel veel waard. Ik vind het een groot goed als inwoners zelf meedenken. Dat is een goede ontwikkeling."

Vijf wethouders, wat kost dat wel niet?
"Het is precies vastgesteld hoeveel wethouders je mag hebben als gemeente. Daar voldoen we aan. De wethouders zijn allemaal parttimers en worden ook parttime betaald, maar werken fulltime."

"Mooi meetmoment"
Donderdag 8 november wordt de programmabegroting 2019 in de raad behandeld. De begroting is al voorbesproken met de raad. Betekent dat, dat er weinig verrassingen zullen zijn tijdens de raadsvergadering? "De raad is geïnformeerd dat de begroting anders is dan anders. De raadsleden zijn alvast meegenomen in het denkproces omdat er een groot besef is dat er iets moet gebeuren om ons voorzieningenniveau te behouden. Er is uitgelegd wat de raad wel kan beïnvloeden en wat niet, bijvoorbeeld omdat maatregelen door het rijk op zijn gelegd. Het grootste goed van de raad is het budgetrecht. Het college doet een voorstel, maar het is nu aan de raad. Een mooi meetmoment om te zien waar we staan." De raadsvergadering begint om 16.00 uur en is net als alle raadsvergaderingen toegankelijk voor publiek.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>