Afbeelding
Foto: Henk Berkers

Laarbeek discussieert in 2019 hoe om te gaan met vuurwerk

Algemeen Gemeente

Laarbeek - De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering ingestemd met een motie van De Werkgroep waarin het college wordt opgeroepen in 2019 in Laarbeek een discussie op gang te brengen over hoe om te gaan met vuurwerk.

Onderzoek naar vrijwillige vuurwerkvrije zones stap te ver
Aanvankelijk wilde De Werkgroep verder gaan in de discussie en direct een inventarisatie naar de behoefte van vrijwillige vuurwerkvrije zones starten, maar dat ging PNL en ABL te ver. Na een schorsing kwam De Werkgroep daarom met een aangepaste motie waarin alle partijen zich konden vinden. "Het gaat ons er vooral om dat de discussie die in Nederland al op veel plaatsen gevoerd wordt, ook in Laarbeek op gang komt", stelde fractievoorzitter Rick van Bree van De Werkgroep.

"Vorig jaar ingestoken op preventie"
Burgemeester Frank van der Meijden vond het een goed idee om de opinie in Laarbeek over dit onderwerp te peilen. Hij noemde het een verfrissend idee dat niet direct naar de politie wordt gewezen voor oplossingen, maar dat in de motie gesproken werd over datgene wat buurten eventueel zelf kunnen doen. Hij benadrukte daarbij dat de gemeente achter de schermen intensief bezig is met de vuurwerkproblematiek. "Vorig jaar hebben we ingestoken op preventie, onder andere door het bezoeken van (basis)scholen en door zichtbaar aanwezig te zijn. Dat heeft toen geresulteerd tot nul schade en geen klachten. In tegenstelling tot de grote problemen het jaar daarvoor."