Logo mooilaarbeek.nl
Het dorpshuis in Lieshout   | Fotonummer: 40b9ad
Het dorpshuis in Lieshout

Gemeenschapshuizen Laarbeek in handen op te richten stichting, ondanks zorgen ViERBINDEN

Laarbeek - Het heeft er alle schijn van dat het beheer van de gemeenschapshuizen in Laarbeek in handen komt van een nog op te richten stichting die het beheer in 'Laarbeekse' handen wil houden. Dit is tegen het zere been van het bestuur van ViERBINDEN, nu nog verantwoordelijk voor het beheer. De Laarbeekse politiek schaart zich achter het voorstel van het gemeentebestuur om het beheer en exploitatie onder te brengen bij de stichting, die voortkomt uit het burgerinitiatief 'Behoud gemeenschapshuizen voor Laarbeek'.

Alleen De Werkgroep stemde tegen het voorstel. Die partij vindt het burgerinitiatief 'ontzettend goed', maar ziet vooralsnog teveel risico's in het voorstel en vindt het tempo te hoog waarin de overname nu verloopt. De andere partijen stemden voor, waardoor het college waarschijnlijk dinsdag groen licht zal geven.

Het burgerinitiatief komt voort uit het gegeven dat de gemeente de taken van welzijnsorganisatie ViERBINDEN onder wil brengen bij een grotere, robuustere organisatie. Dit wordt de LEV-groep. Die gaat alle welzijnstaken op zich nemen en had al aangegeven open te staan voor het uit handen geven van het beheer en de exploitatie van de gemeenschapshuizen in Lieshout, Mariahout en Beek en Donk (De Dreef in Aarle-Rixtel valt onder een andere constructie).

Het bestuur van ViERBINDEN, bij monde van interim directeur Hugo Greeven, zette flinke vraagtekens bij de scheiding van deze twee zaken. "Dorpshuizen zijn vehikels van het welzijn. Ze horen bij elkaar als een twee-eenheid." Volgens Greeven zijn er omtrent het burgerinitiatief veel financiële zorgen en ook inhoudelijke. "Het burgerinitiatief gaat zich begeven op het vlak van welzijnswerk. Er bestaat een risico op tweedeling omdat er dadelijk twee partijen zijn die zich op hetzelfde werkterrein gaan begeven." Greeven stoorde het ook dat het voorgenomen besluit afwijkt van het advies. Toen duidelijk werd dat Laarbeek de taken van ViERBINDEN elders ging onderbrengen, werd veel advies ingewonnen en uiteindelijk kwam het advies om alle taken bij één organisatie onder te brengen. Nadat het burgerinitiatief ontstond, wilden de Laarbeekse politieke partijen dit een eerlijke kans geven.

De partijen uitten ook hun zorgen, maar wethouder Buter kon deze wegnemen. "Wij geven aan dat we dit initiatief verantwoord vinden, zowel financieel als maatschappelijk. Aan u als raad is het dan om te wegen of u dit ook zo ziet."

Met 14 stemmen voor en 4 tegen werd het voorgenomen besluit gesteund.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>