Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 5925c9
Verkeer

Fietscontrole VVN 'Laat je zien'

Laarbeek - VVN Laarbeek heeft de afgelopen weken in samenwerking met lokale vrijwilligers de najaarsverlichtingcontrole op alle Laarbeekse basisscholen afgesloten. Over het algemeen werden alleen de fietsen gecontroleerd van kinderen uit de groepen 6,7 en 8. In totaal werden 542 fietsen bekeken.

Via een bericht van de school werden de ouders/verzorgers van kinderen op de hoogte gebracht van de controle. Al jarenlang leert de praktijk, dat op grond van dit bericht nog even kritisch naar de veiligheid van de fiets wordt gekeken. Voor VVN lag de nadruk bij de controle op het onderwerp 'laat je zien'. Dit houdt in, dat bekeken werd of de fiets was voorzien van een werkend kop- en achterlicht. Verder werd gecontroleerd of de fiets was voorzien van een rode reflector aan de achterzijde, reflectie aan de zijkant (band, velg of spaken) en reflectoren op de trappers. Het doel om een kind in de donkere maanden met een fiets voorzien van deugdelijke verlichting en reflectie op een veilige wijze aan het verkeer te kunnen laten deelnemen vormt elk jaar weer de reden om de controles binnen de scholen uit te voeren. Aan elk kind werd een controlelabel uitgereikt met daarop vermeld het resultaat van de controle. Gelukkig bleken de meeste fietsen netjes in orde. Bij de fietsen waarbij gebreken aan verlichting(onder andere lege batterij) en/of reflectie werd vastgesteld spreekt VVN de hoop uit, dat deze gebreken snel worden verholpen. Dit dient niet alleen de zichtbaarheid van de fietser maar zeker ook de verkeersveiligheid voor fietser en andere weggebruikers. Misschien een tip om een herinnering in de iPhone op te nemen om de batterij van de fietsverlichting van uw kind op vaste momenten te controleren.

Op dinsdag, 10 december werd tussen 7.55 en 8.30 uur door VVN Laarbeek in samenwerking met het Commanderij College voor de school in Beek en Donk een verlichtingscontrole gehouden. De controle werd uitgevoerd door 12 vrijwilligers, afkomstig uit leden van het bestuur van VVN en vanuit de kernen van Laarbeek. Vanuit de school namen 6 leerkrachten deel. Met behulp van dranghekken van de gemeente werden nabij de school zes toegangssluizen ingericht. In totaal werden 416 fietsen gecontroleerd. Van 62 fietsen bleek de verlichting niet in orde. De meest gehoorde opmerkingen waren: "Vergeten aan te zetten" en "de batterij is leeg". Afgerond bleek 15% dus niet in orde. Vanuit de school volgt nog een brief voor de ouders/verzorgers van de kinderen, bij wie de verlichting niet in orde was. In de brief wordt nog eens de nadruk gelegd op het belang van deugdelijke fietsverlichting, niet alleen in het belang van jezelf maar ook die van anderen.

VVN Laarbeek en het Commanderij College kijken terug op een geslaagde actie. Aandacht voor verkeersveiligheid blijft een prioriteit.

Nog een laatste punt van aandacht. Kijken alvorens van richting te veranderen wordt voor de zwakste verkeersdeelnemers steeds belangrijker. Het aandeel voertuigen met elektrische aandrijving neemt immers elk jaar verder toe. Pas afgelopen 1 juli is de verplichting in de wet opgenomen dat voertuigen die na deze datum in gebruik worden genomen een kunstmatig geluid dienen voort te brengen. Ondanks de vele voordelen van de stille auto's, heeft de opkomst van de stekkerauto namelijk het geluidssignaal doen verdwijnen voor (blinde en slechtziende) voetgangers. Om dit te compenseren, moeten nieuwe auto's voortaan een kunstmatig geluid blijven maken. Vertrouw dus ook als fietser niet alleen op de oren, maar overtuig je zelf dat je veilig van richting kunt veranderen of oversteken.

Mark Barten
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>