Afbeelding
Foto: Marcel van de Kerkhof (A-R

Bidden

Dier & Natuur Natuurlijk MooiLaarbeek

Niet alleen mensen, maar ook sommige vogels kunnen bidden. Hiermee bedoelt men dan ze op dezelfde plek in de lucht blijven hangen door snellere vleugelslagen te maken. De bekendste vogel voor ons die dit doet is de torenvalk die je vaak in onze omgeving in de lucht ziet hangen. Maar er zijn meer vogels die dit doen, zoals onder andere de ruigpootbuizerd, de visarend, de kerkuil maar ook de ijsvogel. Meestal vist de ijsvogel vanaf een overhangende tak of rietstengel, maar bij gebrek hieraan wil hij ook wel eens bidden boven het water en dan duiken. Ik heb dit in al die jaren dat ik rondstruin nog maar enkele keren mogen zien, en maar twee keer kunnen fotograferen. In de natuur heb je veel van die momenten die echt na een paar seconden voorbij zijn. Als het dan toch eens lukt is de voldoening groot en is het weer genieten van onze mooie Laarbeekse natuur!