Afbeelding
Foto: Ingezonden

Voorbespreking raadsvergadering PNL

Politiek nieuws Politiek

Laarbeek - In de raadsvergadering van donderdag 22 augustus wordt als belangrijkste punt behandeld de nieuwe samenstelling van het college nadat PNL buiten de coalitie is gezet. PNL zal hierop gepast reageren. Zij zijn uiteraard benieuwd naar uw mening hierover.

De volledige agenda met alle stukken van de gemeenteraad staan op de website van de gemeente.

Verder komt in deze raadsvergadering op donderdag 22 augustus aan de orde een aantal hamerstukken met name de onderwerpen 6 en 7. Het gaat om de Voortgang natuur- en landschapsbeleid en het Voorstel tot vaststelling van het Paraplubestemmingsplan 'Geluidzone bedrijventerrein Bemmer'.

Daarnaast zijn er drie bespreekpunten. Er is een Voorstel tot benoeming van een lid van de Rekenkamercommissie. Er zijn met diverse personen gesprekken gevoerd en daaruit is een kandidaat naar voren gekomen.

Verder twee heel belangrijke agendapunten waarover PNL graag met u praat. Het gaat over een Voorstel tot vaststelling van het aantal wethouders en een Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2019.

Helaas was bij het ter perse gaan van deze agenda daarover nog geen nadere informatie. Hopelijk komt die informatie in de loop van deze week.

Bent u geïnteresseerd en wilt u mee praten, ook over andere onderwerpen, dan bent u van harte uitgenodigd. De koffie en thee staan klaar. Maandag 19 augustus, Dorpshuis Lieshout. Aanvang: 20.00 uur.