Logo mooilaarbeek.nl
  | Fotonummer: 51d9c8
Foto: www.112nieuwsonline.nl
Gemeente

Pizzera Porto Marina ondanks overtredingen gewoon open

  112

Lieshout - Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op vrijdagavond 10 november controles uitgevoerd bij drie horecapanden in Gemert, Helmond en Lieshout. Van de bezochte panden bestond het vermoeden dat er sprake was van misstanden. Dit vermoeden bleek gegrond, want bij de controles kwamen diverse overtredingen aan het licht. Op een aantal punten is direct actie ondernomen of zijn boetes opgelegd, naar andere aangetroffen zaken vindt nog nader onderzoek plaats en worden indien nodig passende maatregelen genomen.

Vreemdeling direct aangehouden bij controle in Lieshout
Bij de controle bij Porto Marina, de horecagelegenheid in Lieshout, werd de wetgeving rondom arbeid flink overtreden. Aan de Wet minimumloon (WML), Wet arbeid vreemdelingen (WAV), de arbeidstijdenwet (ATW) en de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) werd niet voldaan. Hiertegen worden boetes opgelegd. Mogelijk is er sprake van een schijnconstructie. Dit wordt nu nader onderzocht. Het PIT heeft direct een vreemdeling aangehouden en afgevoerd. Verder werd niet voldaan aan de brandveiligheidseisen en was de boekhouding niet in orde. Nader onderzoek vindt plaats.

Pizzeria
Volgens de eigenaar van Porto Marina, die via Facebook reageerde op het eerdere bericht van de inval in zijn zaak, is de pizzeria gewoon open. 

PIT-team
Het PIT is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>