Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: ca17f3
Foto:
Algemeen

ZOD-Mariahout vraagt om fietsroute 'D'n Erpse Pad'

Mariahout - Het bestuur van vereniging Zorg om het Dorp (en tevens Dorpsraad Mariahout) heeft bij de gemeenteraad en de gemeentesecretaris een aanvraag ingediend om van de huidige wandelroute 'D'n Erpse Pad' een goed te fietsen route te maken. Het gehele 'fietspad' zou dan door en langs de Laarbeekse natuur lopen.

D'n Erpse Pad is een cultuurhistorische verbindingsroute tussen Son en Erp welke al in de Vroege-Middeleeuwen vervoer mogelijk maakte. Het liep over de hoger gelegen Middenbrabantse Dekzandrug, waar nu de Mariahoutse bossen (Lieshoutse bossen/heide) en de Boerdonkse Kampen liggen. Vroeger heeft er in de eerste helft van de 20ste eeuw al een fietsverbinding gelegen welke nog zichtbaar is bij De Lange Pad, waar het fietspad naast het karrenpad ligt. Ook liep er een fietspaadje achterlangs de beuken bij de straat 'Torreven'. Een groot deel van deze 20 km route is al verhard en dus goed te fietsen. De vraag van ZOD is om de zandpaden te optimaliseren voor fietsers en wandelaars met kinderwagens. Bovendien vraagt het om een aansluiting te maken langs het MOB-complex, richting de Rijtvenweg, om zo de historische aanvoerroute vanuit Son in ere te herstellen. Zo wordt de oorspronkelijke functie als verbindingsroute weer mogelijk gemaakt.

Het bestuur van ZOD bedankt de ZOD-werkgroep 'Fietspaden' voor het opstellen van deze aanvraag. Alsmede voor het verzorgen van de aanvraag voor een fietspad langs de Sonseweg. Ook dank aan Heemkundekring 't Hof van Liessent welke in 2015, i.s.m. de gemeente Laarbeek, de wandelroute D'n Erpse Pad heeft uitgezet en nu de huidige aanvraag voor de fietsroute van harte ondersteunt.

ZOD-werkgroepen en activiteiten
-ZOD-stuurgroep Collectieve Collecte Mariahout (CCM) heeft een start gemaakt voor 2019. Op 16 oktober vond in het Buurthuis de vergadering plaats met contactpersonen uit de vier kernen en een coördinator van Collecteplan Nederland.
-De 'Alleengaanden' zijn op zondag 21 oktober gezellig bij elkaar geweest en de volgende activiteit is op 11 november, wanneer er een High Tea plaats vindt.
-Het ZOD-dorpsondersteuningsteam heeft vergaderd op 24 oktober en heeft de intentie te werken aan het welzijn van de dorpsgenoten. Hierbij denken ze aan: netwerkversterking, individuele huisbezoeken, inloop- en vragenuurtje in het Dorpsservicecentrum, het invullen van formulieren en algehele ondersteuning van de statushouders in Mariahout. Dit alles o.l.v. dorpsondersteuner Manita Herregraven.
-Op 22 oktober heeft het bestuur vergaderd. Over het reilen en zeilen in Mariahout kunt u lezen in ZOD-nieuwsflitsen die maandelijks naar de leden wordt gestuurd, zie ook www.zorgomhetdorp.nl – Nieuws – Nieuwsbrieven. Wilt u ook lid worden van ZOD dan kunt u op dezelfde site het inschrijvingsformulier downloaden.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>