Afbeelding
Foto: Mark Barten

Ondernemersfonds Laarbeek geeft statement af aan gemeenteraad

Algemeen

Laarbeek – Ondernemersfonds Laarbeek is donderdagavond 10 januari niet aanwezig bij de commissie Algemene Zaken, waar de tussenevaluatie van dit fonds op de agenda staat. Tijdens de begrotingsbehandeling van de raad is een motie aangenomen waarin werd aangedrongen op een draagvlakonderzoek onder alle betalende partijen aan het fonds. Middels een brief aan de gemeenteraad laat het Ondernemersfonds weten dat zij geen speelbal wenst te zijn van een politiek spel.

Twee jaar geleden kwam Ondernemersfonds Laarbeek tot stand; een fonds waaraan alle ondernemers van de verschillende Laarbeekse bedrijventerreinen, winkelcentra en buitengebied verplicht zijn een bijdrage te betalen door heffing via de OZB. Middels het fonds is het mogelijk om collectief te investeren in projecten, met als doel Laarbeek economisch, sociaal en maatschappelijk op een hoger peil te brengen.

Heet hangijzer
Al sinds het ontstaan van het Ondernemersfonds is het een heet hangijzer voor de gemeente en ondernemend Laarbeek. De totstandkoming hiervan gebeurde niet zonder slag of stoot. Binnen de politiek sprak PNL zich uit dat zij tegen een verplichte financiering van het Ondernemersfonds met een OZB-verhoging te zijn. Ook via ondernemend Laarbeek kwam opstand. Een groep tegenstanders verenigde zich en liet via de pers en de politiek van zich horen. Met een kleine meerderheid werd het Ondernemersfonds aangenomen, waarna het precies twee jaar geleden van start ging.

De onrust hierover is zowel binnen de politiek als ondernemend Laarbeek nooit weggegaan. Sommige ondernemers zijn het nog steeds niet eens met de verplichte financiering en sommigen vinden het fonds niet transparant, omdat onduidelijk is waar het geld precies naartoe gaat. Binnen de politiek wordt Ondernemersfonds Laarbeek nu een nog heter hangijzer dan dat het al was door de afwijzing op de uitnodiging van de commissie Algemene Zaken.

(Tussen)evaluatie
Voorzitter Maarten Rooijakkers stelt: "Bij de invoering van Ondernemersfonds Laarbeek werd besloten dat na vijf jaar een eindevaluatie plaats zou vinden over het voortbestaan. Daarna is middels een aangenomen motie besloten dat er na één jaar een tussenevaluatie zou plaatsvinden. Onlangs gaven wij als bestuur middels een presentatie een tussenrapportage aan de commissie Algemene Zaken. We ontvingen lovende woorden, maar toch drong de commissie aan op een draagvlakonderzoek als onderdeel van de tussenevaluatie. Dit was verrassend, omdat hier eerder nooit over gesproken of iets vastgelegd is."

Ondernemersfonds Laarbeek besloot de opdracht toch op te pakken en informeerde de commissie over hun aanpak. Eind april 2019 zou verslag uitgebracht worden over de uitvoering van dit onderzoek. "De commissie gaf aan vertrouwen te hebben in onze beoogde aanpak", legt Maarten uit. Toch werd anders besloten. Tijdens de daaropvolgende begrotingsbehandeling nam de gemeenteraad een motie van PNL (in overleg met ABL) aan, waarin werd aangedrongen op een onderzoek, waarbij alle meebetalende partijen worden betrokken. Een uitslag waarover het Ondernemersfonds verbaasd is en daar dan ook op laat weten dat het voor hen niet mogelijk is dat zij dit onderzoek uitvoeren, omdat het fonds niet beschikt over de benodigde informatie, middelen en instrumenten.

Speelbal van een politiek spel
"De gemeenteraad gaat hiermee volledig voorbij aan eerder gemaakte afspraken hoe een tussenevaluatie eruit zou moeten zien en wat deze evaluatie op zou moeten leveren", stelt Maarten. "Wij zijn als bestuur uitgenodigd om donderdagavond uitleg te geven hoe wij het draagvlakonderzoek gaan uitvoeren. Wij hebben besloten hier geen invulling aan te geven omdat het we dan al een eerder geplande bestuursvergadering hebben staan. We nemen kennis van de discussie in de raad en maken hieruit op dat de verkeerde energie gebruikt wordt om het Ondernemersfonds te doen laten slagen. Ondanks alle positieve reacties en lovende woorden vanuit de politiek, lijkt er nu onvoldoende vertrouwen te zijn van de commissie Algemene Zaken in Ondernemersfonds Laarbeek. Wij wensen geen speelbal te zijn van een politiek spel."

Wat wel?
Het bestuur laat weten, alsnog een draagvlakonderzoek, samen met de gemeente, uit te willen voeren op een manier die past bij het besluit van de gemeenteraad van Laarbeek middels het vastgestelde rapport van november 2016. Daarin staat onder andere dat er brede steun onder de georganiseerde ondernemers moet zijn en dat er steun gezocht moet worden onder 'grotere' stakeholders. Daarnaast zou aan niet-georganiseerden een platform gegeven moeten worden voor discussie en hoeft er geen volledig draagvlak te zijn, maar wel een duidelijke meerderheid van het onderzochte.

Reactie college
Vooroplopend op de vergadering die donderdagavond plaats gaat vinden, laat het gemeentebestuur in een korte reactie weten verrast te zijn door deze brief op dit moment. "We zijn bezig met de uitvoering van de voorbereidingen van de evaluatie. Donderdagavond 10 januari lichten we onze voorgestelde aanpak van de evaluatie toe in de commissie Algemene Zaken", aldus een woordvoerder van de gemeente namens het college van burgemeester en wethouders.

Tot slot
Het bestuur van Ondernemersfonds Laarbeek wil de gemeenteraad erop wijzen dat – door de politieke discussie een situatie kan ontstaan – dat de taken en inspanningen van het fonds op het bord van de gemeente Laarbeek zouden komen liggen. "In dat geval gaan Centramanagement Laarbeek en Parkmanagement Laarbeek een onzekere toekomst in. Dat zou een betreurenswaardige ontwikkeling zijn, gezien de succeservaringen gedurende het afgelopen jaar", vertelt Maarten, waarop hij besluit: "Wij hopen dat het niet zo ver hoeft te komen. Ondernemersfonds Laarbeek is een jonge stichting, die zich nog verder kan gaan bewijzen om in economische, sociale en maatschappelijke zin van grote waarde te kunnen zijn binnen gemeente Laarbeek."

Afbeelding
Afbeelding