Logo mooilaarbeek.nl
De voorzitter speldde de nieuwe gildebroeder Bart van Dinteren de zilveren speld op    | Fotonummer: 0999f6
De voorzitter speldde de nieuwe gildebroeder Bart van Dinteren de zilveren speld op (Foto: )

Jaarvergadering Gilde St. Leonardus

Beek en Donk - Het gilde St. Leonardus heeft op zaterdagmiddag 9 februari haar jaarvergadering gehouden. Het was een vergadering van maar liefst 16 agendapunten. Maar er waren veel hamerstukken bij, zodat deze vergadering toch ruimschoots binnen de geplande tijd kon worden afgesloten.

Traditiegetrouw begonnen ze om 13.15 uur met een gebedsdienst in de St. Leonarduskapel, voorgegaan door hun gildeheer Franklin De Coninck. Deze gebedsdienst stond in het teken van de kracht van het zaad. De boer die gezaaid heeft staat ermee op en gaat ermee naar bed. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort. God laat iedereen dromen. Hij geeft moed voor de volgende dag, voor de toekomst. En zoals Huub Oosterhuis het zegt: "Gij geeft het uw beminden in de slaap".

Omdat het Huukske gesloten is, werd de jaarvergadering gehouden op het schietterrein 't Wipke. De deken/schrijver Jan Rovers las de notulen voor en deken/penningmeester André van Nunen werd decharge verleend voor het keurige financiële verslag. De bestuursleden Geert-Jan van Rixtel (Fr.z) en Harrie van Dijk waren aftredend, maar zij stelden zich weer herkiesbaar, waarmee de hele vergadering unaniem akkoord ging.

Een belangrijk punt was de vorming van een commissie, die moest onderzoeken of een gildefeest in 2022 bij het 600-jarig bestaan van het gilde zowel organisatorisch als financieel mogelijk is. De gildebroeders Mario van den Elsen, Jan Rooijakkers en Tonny van de Graft stelden zich beschikbaar.

In agenda punt 13 werden de 24 activiteiten besproken die in 2019 zouden plaatsvinden. Daarbij kwam heel speciaal het onderhoud van de kapel aan de orde. In verband met asbest moet het dak worden vervangen en daarvoor werd een helpende hand erg gewaardeerd.

Om 17.00 uur kon de voorzitter deze vlotte vergadering afsluiten en was er nog een mogelijkheid een glaasje te drinken of een kaartje te leggen. Hierna druppelden de gildezusters binnen om samen met de partners van de overleden gildebroeders deel te nemen aan een smakelijke Brabantse koffietafel verzorgd door enkele gildezusters. Tijdens de koffietafel vond de installatie plaats van een nieuwe gildebroeder Bart van Dinteren. Door de voorzitter werd hem een zilveren speld opgespeld als teken dat hij bij het gilde behoort. Bart van harte wordt welkom geheten en het gilde wenst hem veel succes en een mooie tijd bij het gilde. Hierna bood de nieuwe koning Mario van den Elsen een enveloppe aan, die pas geopend mocht worden nadat het gilde een keizer had geschoten. Twee kandidaten staan op de nominatie voor deze titel: Jan Huijbers en Mario van den Elsen.

Voor meer informatie verwijzen zij naar hun website: www.gildesintleonardus.nl.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>