Logo mooilaarbeek.nl
Vlnr: Tanja van de Ven, Harriëtte van Delden, Nicole Verhoeven en Veerle van Schaijk   | Fotonummer: 040885
Vlnr: Tanja van de Ven, Harriëtte van Delden, Nicole Verhoeven en Veerle van Schaijk (Foto: Joost Duppen)
Evenementen

Vrouwelijke raadsleden organiseren een mannenavond: 'Man zonder zorgen'

Laarbeek - Op 8 maart was het internationale vrouwendag. Aanleiding voor de vrouwelijke raadsleden in Laarbeek om zich te bezinnen op de positie van vrouwen én mannen in de Laarbeekse politiek. Nicole Verhoeven (Werkgroep), Harriëtte van Delden (PNL), Veerle van Schaijk (Werkgroep) en Tanja van de Ven (CDA) staken de koppen bijeen en kwamen tot een opvallende conclusie en bereiden op basis daarvan samen en over de grenzen van de partijen heen een initiatiefvoorstel voor de gemeenteraad voor. Dit voorstel is erop gericht subsidie beschikbaar te krijgen om de participatie van vrouwen en van mannen in de politiek gelijkwaardiger te maken.

Harriëtte vertelt: "De politiek heeft 'vrouwen met ballen' nodig, die staan voor hun zaak en op de voorgrond treden. Wij, de vier vrouwelijke raadsleden, zien dat deze zelfbewuste houding sommige mannen in verwarring brengt, dat het iets doet met hun zelfbeeld waardoor zij zich soms achtergesteld en onzeker voelen." Veerle vervolgt: "In de raadszaal spreken de mannen de laatste tijd vaker met enige stemverheffing, alsof zij denken dat hen boodschap anders niet overkomt."

Ook zien de initiatiefnemers maatschappelijke trends die een terugtrekkende beweging laten zien, zoals grotere behoefte aan een eigen plek (soms in de vorm van zogenoemde man caves). Dat is niet goed voor gelijkwaardige participatie. "Nu in het college het merendeel van de wethouders ook vrouw is, is dit het juiste moment om dit vraagstuk gezamenlijk te agenderen", aldus de vier raadsleden. Zij verwachten daarom een ontvankelijke houding bij het college.

Thema-avond voor mannen
Nicole legt uit: "Wij willen geen bedreiging vormen voor mannen, maar begrijpen dat dit soms wel zo gevoeld wordt. Daarom organiseren wij binnenkort een thema-avond voor mannen, onder het motto: Man zonder zorgen. Alle Laarbeekse mannen die zich aangesproken voelen, zijn welkom." Om de opkomst te verhogen hebben de vrouwen een paar aansprekende sprekers gevonden: Heleen van Rooijen (auteur) en Goedele Liekens (psycholoog en sexuoloog) om duidelijk te maken hoe een en ander uitpakt op het gebied van seksualiteit en identiteit, en Beatrice de Graaf om de maatschappelijke gevolgen te laten zien. Als avondvoorzitter hebben zij Eva Jinek op het oog, maar dat is lang niet zeker. Tanja vertelt: "Vanwege de gevoeligheid van het thema, kunnen geïnteresseerde mannen zich (gratis) anoniem aanmelden. Meer informatie is te verkrijgen via manzonderzorgen@hotmail.com. De avond zal worden afgesloten met een informele proeverij van Laarbeekse bieren, waardoor de mannen ook de gelegenheid hebben om op persoonlijk niveau ervaringen uit te wisselen en wellicht samen (de Laarbeek-methode!) tot participatie-initiatieven te komen."

Dat een eerste bijeenkomst stevig moet zijn, staat buiten kijf. Het vraagt om een serieuze inzet van college en raad. De vrouwen zullen in hun initiatiefvoorstel in eerste instantie hiervoor een substantieel subsidiebedrag opnemen, in het vertrouwen dat zowel college als raad de noodzaak hiervan inzien. Het definitieve voorstel wordt aanstaande maandag verwacht.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>