Logo mooilaarbeek.nl
Annie van Uden - van den Heuvel    | Fotonummer: 759736
Annie van Uden - van den Heuvel (Foto: Joost Duppen)
FOTO'S Fotoseries

Lintjesregen in Laarbeek

Laarbeek - In de gemeente Laarbeek worden vandaag (vrijdag 26 april 2019) zeven Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. In elke kern van de gemeente tenminste een. Alle nieuw gedecoreerden zijn Lid in de orde van Oranje Nassau. Om 9.00 uur vindt de eerste onderscheiding plaats.

Tekst ververst automatisch

Annie van Uden-van den Heuvel (74, Mariahout)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
De eerste onderscheiding vandaag viel ten eer aan Annie van Uden-van den Heuvel uit Mariahout. Mevrouw van Uden (74) zorgt al 33 jaar belangeloos voor fijne ontspanningsmomenten voor ouderen en mensen met een beperking. Vanaf 1986 tot en met 2015 was zij voorzitter van de Mariahoutse Liederentafel en tot op de dag van vandaag is zij nog heel actief met veel optredens. Sinds 2003 is zij ook lid van muziekgezelschap 'De Vrolijke 5' dat optredens verzorgt voor ouderen, de Zonnebloem en het Nederlandse Rode Kruis. Zij maakt muziek met het gezelschap, draagt gedichten voor en vertelt zelf geschreven Brabantse verhalen. In de periode 1989-2012 was mevrouw Van Uden coördinator van de Welfare afdeling Mariahout en maakte ze deel uit van het bestuur van het Rode Kruis District Gemert. Vanaf 1998 tot 2010 was zij medekartrekker van de ontspanningsgroep van de KBO Mariahout. Deze groep organiseerde jaarlijks de carnavalsavond met veel muziek, theater en cabaret voor en door de leden van de KBO Mariahout.

Cees Dekker (72, Lieshout)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Het tweede lintje vandaag is voor de heer Cees Dekker (72). Heel breed is de inzet van de heer Dekker die zich al sinds 1984 als vrijwilliger verdienstelijk maakt voor de samenleving. Hij zette zich in de jaren tachtig gedurende 15 jaar in als bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van voetbalvereniging ELI en daarnaast nog 13 jaar als voorzitter en begeleider van de veteranen van ELI. Daarna ging hij zich richten op het Beek en Donkse Gemengd Koor waar hij vanaf 2006 bestuurslid was, waarvan een jaar voorzitter en van 2009 tot nu secretaris. Ook kon de Stichting Dorpsraad Lieshout op zijn inzet rekenen. In 2008 richtte hij die raad mee op en vanaf 2010 tot 2016 zette hij zich in als plaatsvervangend voorzitter. Binnen de Dorpsraad stond hij aan de wieg van het AED-alert project, het Repair Café, het Buurtbusproject en de werkgroep Verkeer. Ook was hij nauw betrokken bij de bouw van het nieuwe dorpshuis De Sprankel. Sinds 2013 is hij ook nog secretaris van de Stichting Buurtbus Laarbeek - Helmond.

Jo Keursten-van den Akker (69, Lieshout)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Keursten (69) is al 37 jaar als vrijwilligster actief voor diverse verenigingen en organisaties in Lieshout. Zo is ze al vanaf 1982 actief voor de kerk. Ze was tot een jaar geleden lector tijdens kerkdiensten. Ze verrichtte 20 jaar werkzaamheden voor het kinderkoor en gedurende 10 jaar heeft ze de misdienaartjes onder haar hoede gehad. Ook is ze al vanaf 1996 interieurverzorgster van de Sint Servatiuskapel in Lieshout.

Harmonie St. Caecilia doet al vanaf 1985 een beroep op haar. Ze is er vrijwilligster bij diverse activiteiten en sinds 1996 zet ze zich in als commissaris waarbij ze zich ontpopt als een ware ambassadeur voor de harmonie. Sinds 2000 is ze mede-beheerder van het paviljoen van het Sint Servatiusgilde. Ze zorgde in 2006 voor de nieuwe uniformen voor het gilde en verricht ook nu nog herstelwerkzaamheden of maakt zo nodig nieuwe uniformen. Verder was mevrouw Keursten gedurende een onbekend aantal jaren voorzitter van Buurtvereniging Ribbiusstraat, zette ze zich in als collectant voor diverse verenigingen en organisaties en was ze vrijwilliger bij activiteiten van Carnavalsvereniging De Raopers en als Commissaris van Seniorenorkest 't Auw Hermenieke.

Peter Keursten (73, Lieshout)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Samen met zijn echtgenote Jo Keursten zet Peter Keursten (73) zich ook al 35 jaar in voor verschillende verenigingen. Van 1984 tot 2018 zette hij zich als vrijwilliger in voor Kerkkoor Sint Servatius uit Lieshout waar hij vanaf 2007 voorzitter was. Hij zet zich sinds 1996 ook in voor de Stichting Sint Servatius Kapel Lieshout-Mariahout. Al vanaf de jaren tachtig is hij vrijwilliger bij Harmonie St. Caecilia Lieshout waar hij vooral op technisch vlak en bij evenementen actief is. Het Sint Servatiusgilde kan ook al sinds 1991 op zijn actieve inzet rekenen. Sinds 2002 is hij er beheerder van het gildepaviljoen en is hij de Zilver- en Piekdrager. Daarnaast staat de heer Keursten altijd klaar voor hand- en spandiensten voor Buurtvereniging Ribbiusstraat in Lieshout. Hij beschikt vooral over technische vakkennis en vaardigheden en is een echte doener waar nooit tevergeefs een beroep op wordt gedaan.

Jos Maas (85, Aarle-Rixtel)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Jos Maas (85) zet zich al vanaf de jaren zeventig in en was 33 jaar lang bestuurslid van Buurtvereniging Dorpsstraat - Kuiperstraat in Lieshout. Naast de gebruikelijke activiteiten van een buurtvereniging organiseerde hij daar 5 jaar lang de succesvolle Boerenbruiloft op carnavalsmaandag tot de organisatie overging naar de Gardistenbond. Vanaf 1993 tot vandaag zet de heer Maas zich in voor het Project Sociale Alarmering. Hij sluit alarmeringsapparaten aan bij ouderen of voert de voorgesprekken hiervoor met de aanvrager. Zijn hoge leeftijd vormde geen belemmering om nog in 2013 de starten als penningmeester en vrijwilliger van de Activiteitencommissie van Woon-Zorgcomplex De Zonnetij in Aarle-Rixtel. Deze commissie organiseert het hele jaar door allerlei activiteiten. De heer Maas is er ook contactpersoon voor de Stichting De Zorgboog. Naast al dit vrijwilligerswerk zorgde hij ook nog 5 jaar intensief voor zijn hulpbehoevende echtgenote.

Sissy van de Weijer-Vogels (76, Aarle-Rixtel)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Bij Sissy van de Weijer-Vogels (76) valt haar enorme kennis en inzet op voor mensen met dementie. Al 15 jaar jaar is ze bijzonder actief voor ouderen die zorg nodig hebben, zowel in Laarbeek als daarbuiten. In 2004 was zij mede-oprichter van de werkgroep Alzheimercafé Helmond en vanaf dat moment tot nu is zij voorzitter. Naast haar bestuurlijke activiteiten draait ze ook mee als vrijwilliger tijdens avonden van het Alzheimercafé Helmond. Sinds 2007 is zij bovendien bestuurslid van Alzheimer Zuidoost-Brabant waarbij ze hielp met het opstarten van andere Alzheimercafés in de regio. Vanaf 2004 tot 2012 was mevrouw Van de Weijer bestuurslid van de Stichting Welzijn Ouderen Laarbeek. Deze stichting is later opgegaan in de Stichting ViERBINDEN. Bij de Stichting ViERBINDEN is zij de laatste vijf jaar voorzitter van de Werkgroep Activerend Huisbezoek en zet zij zich op allerlei gebieden in voor ouderen. Tenslotte is ze vanaf 2015 lid van de Werkgroep Dementievriendelijk Laarbeek.

Ida van Osch-de Wit (72, Beek en Donk)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Ida van Osch-de Wit (72) zet zich al ruim 40 jaar in als vrijwilligster op sociaal maatschappelijk gebied. In het verleden deed zij 35 jaar vrijwilligerswerk voor de Leonarduskerk die inmiddels gesloten is. Zij hielp bij het schoonhouden van de kerk maar was ook zeer actief bij het installeren van de kerststal die jaarlijks vele bezoekers trok. In 1986 werd mevrouw Van Osch-de Wit gekozen tot bestuurslid van de Vrouwenbeweging Beek en Donk en sinds 1991 is zij er voorzitter. Naast haar bestuurswerk organiseert zij er ook allerlei activiteiten. Gedurende 25 jaar was mevrouw van Osch mantelzorger voor haar tante die daardoor tot op hoge leeftijd zelfstandig kon wonen. Sinds 2014 zorgt ze voor haar hulpbehoevende zwager. Vanaf 2003 helpt mevrouw Van Osch-de Wit om de Michaelkerk schoon te houden. Ook stuurt zij ook de schoonmaakploeg aan en verzorgt zij de bloemversiering in de kerk.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>