Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 458568
Gemeente

Diverse overtredingen geconstateerd bij handhavingsactie Laarbeek

Laarbeek - Op 27 augustus zijn bij een integrale handhavingsactie (PIT-actie) bij vier panden diverse overtredingen geconstateerd. Door deze actie is er ook onder andere inzicht verkregen in de bedrijfsmatige activiteiten die zich op de locaties voordeden. De bevindingen maakten het noodzakelijk dat diverse betrokken instanties vervolgonderzoek hebben ingesteld.  

De geconstateerde overtredingen betroffen milieuovertredingen (verkeerde opslag van producten), illegale bewoning en slechte bouwkundige staat van (bij)gebouwen. Op al deze overtredingen volgt verdere handhaving. Burgemeester Frank van der Meijden: "Ook met deze actie tonen we aan dat handhavingsacties lonen. De aangetroffen overtredingen kunnen nu gehandhaafd worden waardoor de veiligheid verbetert en de wet- en regelgeving nageleefd wordt. We blijven doorgaan met deze acties en willen hiermee ook aantonen dat geen enkele vorm van illegaliteit, overtredingen of ondermijning in onze gemeente getolereerd wordt."

Integrale controle
Bij deze controleacties waren de volgende organisaties betrokken: politie, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (brandweer), Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), vreemdelingenpolitie (AVIM), en de gemeente Laarbeek.

PIT
Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Informatie en tips
Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492-587309 of per e-mailinfo@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>