Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 689148
Foto: Martien v.d. Vossenberg

Sint Servatius Gilde viert 600-jarig bestaan

Lieshout - De Lieshoutse gildebroeders van het Sint Servatius Gilde verzamelden zich zaterdag 18 januari rond 18.00 uur in het gemeenschapshuis aan de Grotenhof in Lieshout.

Gelijktijdig arriveerden de eerste gasten. Gildeleden uit Lieshout en Mariahout en belangstellenden. Gildebroeders en gildezuster van de gilden van Kring Peelland en omliggende dorpen en enkele leden van BSV Fröndenberg. Ook een afvaardiging van het Kringbestuur en burgemeester Frank v.d. Meijden met zijn echtgenote en wethouder Joan Briels waren aanwezig tijdens de opening van de tentoonstelling en de receptie.

Rond 18.30 uur trokken de vier Laarbeekse samen op om een vendelhulde te brengen aan het jubilerende Sint Servatius Gilde. Na woorden van orde en welkom door ceremoniemeester Louis Doomernik en hoofdman Willem van Pelt roerden de tamboers hun trommen en zwaaiden de vendeliers hun vaandel.

Tijdens de opening van de tentoonstelling door burgemeester Frank van der Meijden bood hij namens de gemeente Laarbeek een cheque aan het gilde aan en begon een drukbezochte receptie. Om 20.00 uur kwam harmonie Sint Caecilia een serenade brengen. Na de toespraken brachten zij enkele marsen ten gehore en het bekende lied 'lang zullen ze leven'. Het bleef nog lang gezellig in het gemeenschapshuis aan de Grotenhof in Lieshout.

Zondag 19 januari
Om 9.30 uur werd verzameld in het gemeenschapshuis en arriveerden ook de gildebroeders en gildezusters van de genodigde gildes uit Kring Peelland en de buurgilden. Om 9.50 uur trok het gilde op naar de kerk. Het Lieshoutse gilde voorop, met ook de bazuinblazer(s) die voor het eerst te horen waren tijdens het optrekken van het gilde en de genodigden. Via het Francicushof naar de sacristie om gildeheer Pater Arie Wester op te halen. Hij was vandaag de celebrant. Twee koren waren genodigd om het geheel muzikaal op te luisteren. Dit waren het KBO-seniorenkoor Vogelenzang uit Lieshout en het gemengd koor Marcanto uit Mariahout. De begroeting werd door Gildeheer Pater Arie Wester gedaan. Het openingswoord kwam van de staande deken Mark Lommen. De lezingen en de voorbeden werden door gildebroeders gelezen. Acoliet was Piet van Lierop. Alle gildebroeders en zusters offerden, volgens traditie, op de gildetrom voor het altaar. Bas en Max van Pelt gingen rond met de collecteschaal. Voor de gildeheer werd, de eed van trouw aan het kerkelijk gezag gegeven door de vaandeldrager en daarna door alle aanwezigen het Sint Servaaslied gezongen.

Hierna vertrok het gilde vanuit de kerk naar het gemeenschapshuis voor een koffietafel. Onze aspirant gildebroeder Martien Thoonen, de warme bakker uit Lieshout, had twee krentenbroden gebakken en deze aan het gilde geschonken. De twee krentenbroden hadden een gezamenlijke lengte van 3 meter. en mochten door het koningspaar worden 'aangesneden'. De gildebroeders en gildezuster en overige bezoekers van de jubileum mis kregen koffie en/ of thee aangeboden in de Foyer van het Gemeenschapshuis en ook aan hen werd krentenbrood aangereikt. Na binnenkomst werd de tentoonstelling weer toegankelijk gemaakt voor bezoekers die kwamen kijken naar de historie van het Lieshoutse gilde.

Even na 14.00 uur werd alles opgeruimd en begon de afsluiting van het jubileumweekend in het kleine zaaltje van het gemeenschapshuis. Ook hier bleef het nog een hele poos gezellig en omstreeks 17.00 uur kwam er een einde aan dit jubileumweekend.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>