Afbeelding
Foto:

PIT-actie op locaties in Lieshout en Mariahout, meerdere dieren door dierenarts geëuthanaseerd

Algemeen

Lieshout - Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft maandag 12 april samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een hercontrole uitgevoerd op twee locaties van dezelfde eigenaar in de Lieshout en Mariahout. Deze hercontrole was nodig omdat bij eerdere controles overtredingen zijn geconstateerd, die door de eigenaar opgelost zouden worden. De algehele conclusie is, dat de eigenaar daarin niet is geslaagd. 

Op advies van de NVWA zijn meerdere dieren door een dierenarts geëuthanaseerd. Het dierenwelzijn is in de stallen niet op orde; de stalen roosters zijn in slechte conditie en het stalklimaat is niet op orde, (hoge temperatuur, hoge waarde ammoniak, weinig ventilatie). Dieren worden in verkeerde hokken gehuisvest. Ook wordt niet voldaan aan de eis dat drachtige zeugen vier dagen na dekken tot één week voor werpen, in groepen gehouden moeten worden. De ODZOB constateerde dat een mestbassin niet is gekeurd, maar wel in gebruik is.

Een persoon is woonachtig op een van beide percelen, wat volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. Qua orde en netheid op het terrein zijn er wel verbeteringen te zien, maar is het nog niet helemaal in orde.

Alle overtredingen worden beoordeeld op juridische vervolgstappen. “Deze controle is nodig in het belang van dierenwelzijn. Onoorbare toestanden doen de sector geen goed en overtredingen willen we graag een halt toeroepen”, aldus burgemeester Frank van der Meijden. Structureel worden op de locaties van de eigenaar integrale controles uitgevoerd. “Omdat de eigenaar zijn zaken structureel niet voor elkaar heeft. Dit is een langslepend dossier en we zien geen gedragsverandering. De dieren lijden eronder, de gemeenschap en dan met name omwonenden lijden eronder en dit is slecht voor de sector.”

Dit jaar stonden de gemeente en de eigenaar van de twee locaties al verschillende keren voor de rechter en de afgelopen jaren is er een heel dossier met misstanden opgebouwd. Zo moet de eigenaar aan de gemeente al een dwangsom betalen van ruim 100.000 euro. Door fouten bij de NVWA is daar meer dan 100.000 euro niet geïnd. Burgemeester Van der Meijden: “Alles komt nu bij elkaar in een bodemprocedure.” De verwachting is dat die in het najaar zal plaatsvinden.