Lenneke Barten.
Lenneke Barten. Foto: Yorindepicture fotografie

Stichting Anniemals opvolger van ‘Het meisje van de ezels’

Algemeen

Lieshout - Stichting Anniemals zet zich in voor de opvang, verzorgen en bevorderen van het welzijn van dieren. Voorzitter Lenneke Barten heeft het plan voor dieren die het nodig hebben, kleinschalige opvang te regelen. Als het noodzakelijk is, kijkt de stichting of herplaatsing mogelijk is.

Tijdens de coronapandemie overleed de oma van Lenneke, met wie ze een goede band had. Oma Annie is onderdeel van de naam van de stichting. Op de site van de stichting worden alle dieren, die nu verzorgd worden, voorgesteld. Zo is Sjors de eerste ezel, waarvoor Lenneke ging zorgen, een onzeker beest afkomstig van de paardenmarkt met veel problemen met de luchtwegen. Sjors kent daarnaast enorme hoefproblemen. Sven, die ondervoed de opvang binnenkwam staat bekend om zijn sloopvaardigheden en zijn hoge knuffelgehalte. Peanut is het eerste konijn in de opvang met een lange historie als het gaat om bezoeken aan de dierenarts. Mik en Mak zijn Indische loopeenden, die in huis door Lenneke zijn opgevoed. Mak heeft zelfs een implantaat gekregen in verband met een ontsteking. Nu spatteren de twee lekker in hun buitenverblijf. Op de site staan ook Tooske en Tieske, twee cavia’s, die bij de afdeling ‘in memoriam’ staan. Tieske legde als laatste van de twee op 4 december 2020 het bijltje erbij neer.

Filmpje
De stichting is opgericht op 7 december 2020, op de verjaardag van oma Annie. Ze ligt in het verlengde van wat voorzitter Barten de afgelopen jaren op het gebied van dierenhulpverlening heeft gedaan. “Dieren in nood hebben onze hulp nodig, ze kunnen het niet alleen.” Om dit doel te verwezenlijken heeft de stichting een aantal activiteiten op stapel staan. Ze benadert bestaande donateurs, particulieren en bedrijven, door erop af te stappen en via de sociale media. Ze sluit sponsorovereenkomsten, met als tegenprestatie vermeldingen op de website. Daarnaast voert de stichting PR via lokale dag- en weekbladen, radio en tv. Penningmeester is Ton van Dijk. Secretaris Marjon Barten woont in Erp. Wie meer informatie wil kan kijken op www.stichtinganniemals.nl.. Daar staat vermeld hoe u een dier financieel onder uw hoede neemt. Ook op de site kunt u via een filmpje kennis maken met de dieren in hun verblijf in Gemert.

Steun
Om de dieren te kunnen verzorgen heeft Lenneke geprobeerd op allerlei manieren de nodige gelden op te halen. Zo liep ze eens met een slechte gezondheid de vierdaagse van Nijmegen. Via vrienden en bekenden kwam een en ander binnen, maar het geld was niet structureel. Om dit alles te stroomlijnen is de stichting in het leven geroepen. De stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan Anniemals kunnen dus voor donateurs een belastingvoordeel opleveren. Een periodieke gift behoort ook tot de aantrekkelijke mogelijkheid voor mensen, die Anniemals blijvend willen steunen. Ondanks alles gaat Lenneke ook dit jaar een alternatieve Vierdaagse van Nijmegen lopen van 20 tot en met 23 juli. Vanuit Lieshout loopt ze 4 dagen achter elkaar 40 km per dag voor haar stichting. Via haar site kan iedereen Lenneke steunen. Lenneke is te volgen op Facebook en Instagram onder Stichting Anniemals.