Claudia Jongerius.
Claudia Jongerius. Foto:

Dorpsraad Lieshout ziet kansen in 2022 en zoekt hulp

Algemeen

Lieshout - Dorpsraad Lieshout heeft haar jaarplannen al gereed voor 2022. Op diverse aandachtsgebieden zien zij volop mogelijkheden om in 2022 échte stappen te zetten. Op het gebied van Leefbaarheid, Verkeersveiligheid, Zorg en Welzijn, Wonen en Voorzieningen zijn er immers volop mogelijkheden om die stappen te zetten. Vooral het aandachtgebied ‘Wonen’ heeft extra aandacht nodig, waarbij extra ondersteuning van harte welkom is: er is immers héél veel te doen op dat domein.

Met grote actuele plannen voor o.a. de Heuvel, de Baverdestraat en de herontwikkeling van het Franciscushof is het extra belangrijk dat de daar-te-bouwen woningen naadloos aansluiten bij de behoefte. Dorpsraad Lieshout is dan ook op zoek naar extra ondersteuning zodat ook werkelijk die aansluiting gerealiseerd kan worden. Wilt u ook helpen en meewerken in deze Dorpsraadcommissie? Meld u dan via een korte mail aan bij info@dorpsraad-lieshout.nl.

Gebiedsvisie
In december 2021 heeft woCom haar gebiedsvisie voor Lieshout gepubliceerd. Deze is in 2021 ontwikkeld met onder andere input vanuit de bewonersraad Laarbeek, de Zorgboog, coöperatie Tot Uw Dienst, de dorpsondersteuner en ook van de Dorpsraad Lieshout. In deze visie worden sterktes en zwaktes naast elkaar gezet en worden kansen en bedreigingen opgesomd. Ook zijn er allerlei demografische gegevens verwerkt in de visie. In de visie heeft woCom ook een plan van aanpak opgenomen die de periode 2022 tot en met 2026 beslaat. De gebiedsvisie is in december in Lieshout huis-aan-huis verspreid: heeft u er geen ontvangen of wil u het nog eens (digitaal) nalezen? Ga dan naar https://www.wocom.nl/gebiedsvisie-lieshout.

‘Boost’ door gemeenschapskracht
Ook op het gebied van leefbaarheid is er natuurlijk in 2022 weer veel te doen. 2021 is echter afgesloten met een ongekend staaltje van gemeenschapskracht. Dankzij de inzet en samenwerking van partijen als de KBO, het Gilde, de Heemkundekring, Buurtvereniging Revershof, Carnavalsvereniging de Raopers, het Dorpshuis, een groot aantal ‘losse’ vrijwilligers en natuurlijk de Dorpsraad Lieshout zijn de gezamenlijke huisartsen in staat gesteld om een in héél korte tijd de bekende boosterprikken te zetten. Op 30 december zijn in een tweede sessie nog eens alle beschikbare prikken opgemaakt, waardoor in no-time ruim 1600 (!) prikken zijn gezet. Een ongekend sterke actie met veel gemeenschapskracht die de leefbaarheid in het dorp óók een flinke boost heeft gegeven.