Afbeelding

Collecteweek Laarbeek

Algemeen

Laarbeek - De voorbereidingen voor de Gezamenlijke collecteweek Laarbeek zijn in alle vier de dorpskernen alweer in volle gang. De collectanten zijn benaderd met de vraag of ze ook dit jaar weer beschikbaar zijn, de stratenplannen worden gemaakt en het drukwerk wordt voorbereid. 

De jaarlijkse collecteweek is belangrijk voor de deelnemende fondsen. Zij doen belangrijk werk en donaties zijn nodig voor onder andere onderzoek. Daarom bevelen ze deze collecte warm aan. Het voordeel voor u als inwoner van Laarbeek is, dat er maar één keer per jaar een collectant aan de deur komt, en dat u een weloverwogen verdeling kunt maken naar welke fondsen uw donatie gaat. In de week van 25 maart verspreiden de collectanten de enveloppen van deur tot deur. Hierin vindt u een brief met toelichting en een machtigingsformulier. De week erop, dit is de week van Pasen, komen de collectanten bij u aan de deur om de envelop weer op te halen. Noteert u dit alvast in uw agenda?