Afbeelding

Tot uw Dienst stelt verpleegkundigen voor

NULL

Tot uw Dienst stelt verpleegkundigen voor


Laarbeek - Thuis verzorgd en verpleegd worden, wordt door de overheid gestimuleerd en sluit aan op de wensen van de patiënt en familie. Hiervoor is deskundige ondersteuning nodig. Tot uw Dienst heeft 4 nieuwe verpleegkundigen beschikbaar die u kunnen bijstaan als u intensieve zorg nodig heeft en thuis afscheid wilt nemen.


Meike van de Elsen, Femke van den Eijnde, Jacqueline Remer en Adrienne van Eijndhoven zijn heel gemotiveerd om dichtbij de zorg te geven op een manier zoals u dat wilt. Meike: "In het ziekenhuis is er weinig tijd voor de mensen, maar thuis kan dit wel." Femke vult aan: "Thuiszorg geeft mij weer energie. Ik doe het heel graag."

De verpleegkundigen hebben gemiddeld 25 jaar ervaring en een grote deskundigheid. Ze zijn nog gedeeltelijk werkzaam in het ziekenhuis en daardoor altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Gewoon zorgen zoals u dat wilt, met betrokkenheid en flexibiliteit, dat is wat ze u graag aanbieden. Met vaste gezichten, vaste tijden. Ze volgen uw dagritme. Alles is mogelijk; huishoudelijke zorg, verzorging/verpleging, begeleiding door hetzelfde team. U en uw familie maken zelf de afspraken over hun inzet.

In een laatste levensfase is de tijd die nog thuis doorgebracht kan worden heel waardevol. Nog even genieten van de vertrouwde omgeving met familie en buurtgenoten wordt meer dan ooit belangrijk. Via Tot uw Dienst zijn de mogelijkheden er om dit deskundig en verantwoord te regelen. Als het nodig is komt de verpleegkundige ook bij u slapen. Jacqueline: "We komen altijd eerst kennismaken en u bepaald of u de zorg van ons wilt hebben." Adrienne vult aan: "Ik sta voor deskundige zorg en begeleiding, betrokken en op een manier die bij u past."

Laat u informeren naar alle mogelijkheden door de wijkverpleegkundige Monique Hubrechsen. Zij komt vrijblijvend op huisbezoek. Tel: 06-30640121 op werkdagen van 10.00 – 11.30 uur. E-mail: info@cooperatietotuwdienst.nl.