Afbeelding
Foto: Joost Duppen

Grote inzet Jumbo Van den Bogaard leidt opnieuw tot Super Supermarkt Keurmerk

Zakelijk

Beek en Donk - Jumbo Van den Bogaard heeft wederom het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) ontvangen. Daarmee bewijzen ondernemersfamilie van den Boogaard en zijn medewerkers opnieuw dat zij zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom de supermarkt. 

Het SSK keurmerk wordt uitgereikt aan zelfstandig ondernemers die zich onderscheiden op het gebied van zeven criteria rondom lokale en maatschappelijke betrokkenheid, namelijk: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzame energie, veilige omgeving, bewuste afvalreductie, en slimme logistiek. 

Bijzondere inzet 
In 2019 ontving ondernemer Van den Bogaard voor het eerst het SSK keurmerk. Deze enthousiaste ondernemer is destijds o.a. gecertificeerd door de grote lokale betrokkenheid door o.a. het ondersteunen van lokale activiteiten, actieve deelname in lokale commissies en werkgroepen, ter verhoging van de leefbaarheid van de gemeente Laarbeek, en door het uitgebreide lokale en regionale assortiment in afstemming op de wensen van de klant. Dit heeft toen o.a. bijgedragen aan toekenning van het keurmerk. Ook nu weer is de ondernemer daarvoor beloond. Maar de afgelopen jaren hebben hij en zijn medewerkers niet stilgezeten. ‘Het was een mooie erkenning voor het werk waarmee we het verschil maken. Maar de eisen voor het SSK zijn aangescherpt. Bovendien willen we het keurmerk ook waard blijven,’ aldus de ondernemer.

Bram de Jong, voorzitter van Stichting Super Supermarkt Keurmerk, onderstreept het belang van de hercertificering voor de kwaliteit van het keurmerk. ‘Het laat de continuïteit van de inzet van de ondernemer zien. SSK ondernemers waren, zijn en blijven van grote lokale en maatschappelijke waarde. Ze ondersteunen bijvoorbeeld buurtverenigingen en sportclubs, die het niet altijd makkelijk hebben. Bovendien is de normering verstevigd en vragen we ten opzichte van twee jaar geleden meer van de ondernemer, onder andere op het gebied van toegankelijkheid voor minder validen’, aldus De Jong 

Super Supermarkt Keurmerk 
Van de circa 4300 supermarkten in Nederland wordt 42% gerund door zelfstandig ondernemers. Zij doen dit als franchisenemers van één van de bekende ketens, maar volledig voor eigen risico. Met Jumbo Van den Bogaard hebben inmiddels nog ruim 260 supermarkten in Nederland het Super Supermarkt Keurmerk ontvangen sinds de lancering van het keurmerk in 2012. Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum Levensmiddelen in samenwerking met kennisorganisatie TNO.