Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 563f8c
Foto: Bru-nO (Pixabay)
Algemeen

Flinke stijging energiekosten in 2019

De energiekosten nemen het komende jaar enorm toe. De stijging van de energiekosten van een gemiddeld huishouden bedragen enkele honderden euro's op jaarbasis. Voor een verbruik van 3500 kWh stroom en 1.500 m3 gas stijgt de jaarrekening met ongeveer € 330,-. Oorzaken die worden genoemd van de stijging zijn de energietransitie, het duurder worden van gas en hogere prijzen op de energiemarkt. In het komende artikel wordt hier verder op ingezoomd.

De posten op de energierekening
Vanaf januari dit jaar zijn de energieprijzen flink gestegen. Drie posten van de gemiddelde energierekening zijn hier debet aan. Ten eerste zijn de leveringskosten omhoog gegaan. Dit zijn energieprijzen die de energiebedrijven zelf kunnen bepalen. Ten tweede is de energiebelasting op gas ingevoerd, waardoor de prijs van gas is gestegen. Tot slot is de heffing op duurzame energie verhoogd, de zogenaamde SDE+-regeling. Naast het verhogen van de hierboven genoemde posten is de heffingskorting op de energiebelasting verlaagd, waardoor het te betalen maandbedrag is gestegen.

Stijging van energieprijzen
De energieprijzen van de energiebedrijven zijn begin dit jaar gestegen. Een gemiddeld huishouden krijgt te maken met een stijging van €173,-, dit is een stijging van ongeveer 50 % van het totale bedrag. Volgens Ben Woldring is de stijging van de energieprijzen het gevolg van de koude maanden februari en maart 2018. Daarnaast zijn de CO2-emissierechten gestegen en zijn kerncentrales in België en Frankrijk gesloten. Hierdoor zijn de prijzen van energie toegenomen.

Hogere energiebelasting
De overheid zet volop in op de energietransitie. Om dit mogelijk te maken is de energiebelasting op gas met 13 % verhoogd. Daarentegen is de belasting op stroom met 5,7 % gedaald. Door deze belasting wil de overheid het gebruik van warmte verduurzamen en huishoudens stimuleren om zuinig om te springen met gas en duurzame verwarmingsbronnen aantrekkelijker te maken. Op dit moment zorgt de hogere energiebelasting op gas nog tot een stijging van de energierekening (€ 35,-).

Naast de hogere energiebelasting wordt de heffingskorting energiebelasting flink verlaagd (€373,33 naar €311,62). Het verminderen van de heffingskorting past in het beleid van de overheid waarbij belastinghervormingen worden uitgevoerd. Tot slot is voor de stimuleringsregeling voor duurzame energie (SDE+) de bijdrage gestegen. De komende jaren zal de bijdrage verder toenemen. In een energievergelijker is het mogelijk om inzicht te krijgen in je energiekosten en is het mogelijk de juiste, en goedkoopste, energieleverancier te vinden.

Energietransitie in gemeente Laarbeek
De huidige stijging van de energiekosten is voor veel huishoudens een flinke kostenpost op hun totale budget. De gemeente Laarbeek wil hierbij helpen en stimuleert de opwekking van duurzame energie om de kosten van energie in de toekomst betaalbaar te houden. De gemeente stimuleert bijvoorbeeld gasloos wonen.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>