Afbeelding
Foto: Marcel van de Kerkhof (A-R

Gele Kwik

Dier & Natuur Natuurlijk MooiLaarbeek

De grote gele kwikstaart is zo’n vogel die je in onze contreien de laatste jaren vaker ziet langs de waterkant. Ik kan me nog herinneren dat men er jaren geleden verder voor op pad ging om er eentje te spotten. Ook in onze waterrijke omgeving heeft hij zo zijn vaste stekjes waar hij al jaren te zien is. Zo is er bij de stuw bij Eijkenlust jaren geleden een nestkast gehangen door de vogelwerkgroep. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt dus kun je daar ieder jaar wel jonge grote kwikstaarten spotten. Ook bij de waterzuivering en bij het IVN gebouw worden ze vaak waargenomen. Het is een lust voor het oog en ieder keer weer genieten van ons mooie natuurlijke Laarbeek!