Afbeelding
Foto: Martin Prick

Witte gij't nog? Jongerencentrum 't Kot

Historie Kunst en Cultuur

Beek en Donk - DeMooiLaarbeekKrant zit in gesprek met Zjon van de Laar. Samen met Benk Jansen stond hij aan de wieg van 't Kot, een Beeks open jongerencentrum. In de jaren '70 ontstond bij jongeren in Beek de behoefte aan een plaats waar ze konden samenkomen. Het waren Jo van den Boogaard, Henriette van der Aa en Benk Jansen, die het initiatief namen om 'iets' voor jongeren op te richten in Beek. Donk had 'De Halm', maar in Beek bestond zoiets niet.

Opbouwwerker Jan Ligthart van SSO (Stichting Samenlevingsopbouw) stond er wel voor open en die was al gauw gevonden want onder in het oude gemeentehuis stond een ruimte leeg. Andere ruimtes waren in gebruik voor SSO. In september 1972 werd de eerste avond van de toen nog naamloze beweging gehouden. De bijeenkomsten werden regelmatig gehouden en Benk Jansen, die al snel als jongerenwerker aan de slag ging, zorgde naast de deskundige begeleiding voor de inkoop van koffie en drank bij de Centra van Jan van Gerwen, op de plaats, waar nu Jan Linders is gevestigd.

Activiteiten
In hun eigen ruimte werden spellen gespeeld. Beroemd was de tafel waarop de 'Riskwereld' was geschilderd, zodat ze geen speelbord nodig hadden. Er waren voorlichtingsavonden over seksualiteit, filmavonden, 'eksposities', Kerst-inns en lezingen over drugs. De interesse ging vooral uit naar zaken zoals de toenmalige oorlog in Vietnam. Het ging minder om de dagelijkse beslommeringen. De bezoekers waren politiek geëngageerd, hetgeen resulteerde in de oprichting van de politieke beweging Links-af, die ook een paar gemeenteraadszetels in de wacht wist te slepen. In het dorp werden de mensen, die met de groep sympathiseerden aangeduid als langharig, werkschuw tuig. Zjon: "Wij vatten dat niet op als een belediging, wij wisten wel beter en waren trots op deze geuzennaam." 't Kot kende geen leden, was geen vereniging of stichting, maar had wel een lijst met regelmatige bezoekers, waar overigens één opvallende naam op stond, maar daarover later. Dit duurde tot 1 november 1974.

Kot
Een tante van Benk merkte terloops op, dat de jongeren eigenlijk gebruikmaakten van de vroegere gevangenis, in de volksmond 't Kot genoemd. Daarmee was de naam voor de nieuwe groep geboren. Op Donk werd toen het nieuwe Ontmoetingscentrum geopend en werden alle jongerenverenigingen, dus ook 't Kot uit Beek geacht zich daar te huisvesten. Dit was echter tegen het zere been van zowel't Kot als De Halm. Na enkele protesten brak 't Kot op 16 november met SSO en bezette op 1 december 1974 hun deel van het Oude Raadhuis. Het gemeentebestuur met als contactpersoon Nico Wolf zag al op 1 januari 1975 in, dat de jongeren een eigen ruimte nodig hadden en zo kregen ze de beschikking over een houten gebouw achter Mari Vereijken aan de Pater Becanusstraat. In 1977 trok de gemeenteraad het forse bedrag van 56000 gulden uit voor een nieuw gebouw gelegen tussen het Lage Heesplein en de Schoolstraat in Donk. Tot begin jaren '80 van de vorige eeuw heeft 't Kot bestaan en is toen bij gebrek aan belangstelling verdwenen.

Bron
Dan die éne naam, die staat in de ledenlijst van 't Kot in bezit van Zjon. "Vrij achteraan staat eigenhandig geschreven de naam Ellie van den Heuvel, nu bekend als Elly Blanksma, burgemeester van Helmond. Een beter bewijs voor de positieve bijdrage van 't Kot op de politieke opvoeding van jongeren kunnen we denk ik niet wensen." Zo werkt de invloed van 't Kot nog steeds door in de politiek, zij het iets verder van de bron verwijderd….

Door: Martin Prick 

Afbeelding