'Aan tafel' met De Werkgroep

Politiek nieuws Politiek

Laarbeek - Onder de noemer 'Politiek Café' houdt De Werkgroep met enig regelmaat bijeenkomsten om met burgers van Laarbeek te praten over zaken die de samenleving bezig houdt. Onderwerpen als verkeer, duurzaamheid en jeugd stonden al eerder op de agenda.

Op 24 november houden ze bij Café van den Burgt een nieuwe bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst willen ze graag met belangstellenden praten die zich bezighouden met mensen die -om wat voor reden ook- buiten de boot (dreigen te) vallen. Hierbij denken ze o.a. aan vrijwilligers die door hun werk in contact komen met burgers die door eenzaamheid, afkomst, of financiële situatie moeite hebben om goed mee te kunnen draaien in de samenleving. Vrijwilligers die via Vluchtelingenwerk of statushouders, De Zonnebloem, Super Sociaal, De Populier (hospice van de Zorgboog) of Howeko met deze inwoners in aanraking komen. Bij het gesprek gaat het zeker niet over grootse zaken, maar ook over 'de kleine dingen die het doen' bij de contacten met inwoners.

Op deze avond zijn naast diverse vrijwilligers ook inwoners, die van de hulp gebruik maken, van harte welkom.

Ze willen graag met u in gesprek over situaties waar u als vrijwilliger of inwoner mee te maken heeft. Wat leveren de contacten op, waarom zijn ze zo nuttig zowel voor de hulpverlener als de ontvanger. Tegen wat voor belemmeringen loop je aan en op welke manier zou de samenleving ondersteuning kunnen bieden.

Omdat ze uit ervaring weten dat aan tafel de beste verhalen los komen, kiezen ze voor een laagdrempelige aanpak waarbij het met elkaar om tafel zitten en het delen van ervaringen het uitgangspunt op deze avond is. Aan tafel ontvangen ze u dan met lekkere hapjes en een drankje. Medewerkers en vrijwilligers van eerdergenoemde groeperingen en instanties zullen de aanwezigen meenemen in hun ervaringen, een mooie opstap voor het gesprek aan tafel.

De bijeenkomst is gepland voor donderdag 24 november om 20.00 uur bij Café-Zaal van den Burgt aan het Heuvelplein in Beek en Donk.

In verband met de organisatie wil De Werkgroep graag weten op hoeveel mensen ze kunnen rekenen. Strikt noodzakelijk is het niet, maar ze stellen het daarom op prijs wanneer u zich voor deze bijeenkomst aanmeldt. Dat kan via dewerkgroep@gmail.com. Ze kijken uit naar uw komst.