Toon Maas ontving zondag 22 mei de H. Johannes-Evangelistpenning
Toon Maas ontving zondag 22 mei de H. Johannes-Evangelistpenning Foto: Joost Duppen

H. Johannes-Evangelistpenning voor Toon Maas

Algemeen

Laarbeek - Toon Maas heeft onlangs afscheid genomen als lid van het parochiebestuur. Maas was ca. 30 jaar bestuurslid. Eerst van de Sint Servatius Parochie te Lieshout, daarna van de pastorale eenheid de Emmaüsgangers van Lieshout en Mariahout en sinds 2015 van de Parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout te Laarbeek.

De H. Johannes-Evangelistpenning is bestemd om diegenen te onderscheiden die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Kerk in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Naast zijn bestuurstaken was dhr. Maas als vrijwilliger werkzaam als acoliet, functioneerde hij bij avondwakes en woord- en communicatiediensten. Ook verzorgde hij de kerkhofadministratie en functioneerde hij als koster.

Aan al deze taken is een einde gekomen, maar dhr. Maas blijft nog wel werkzaam als koster. Als blijk van dank en waardering voor zijn inzet, heeft de bisschop de diocesane Johannes Evangelist penning wegens bijzondere verdiensten voor de kerk en het bisdom ‘s-Hertogenbosch aan hem toegekend.

Vormsel
Het was in meerdere opzichten een bijzondere dag voor de kerk, want de bisschop diende het sacrament van het heilig Vormsel toe aan een aantal jongeren uit onze parochie. Dat is bijzonder, want niet iedereen krijgt de kans om door de bisschop te worden gevormd.