Afbeelding
Foto:

Blijft Laarbeek in de toekomst een zwembad houden?

Algemeen

Laarbeek - Kan er in de toekomst nog gezwommen worden in een zwembad in Laarbeek? Die vraag doemt op nu de eigenaar van zwembad Ezzy’s in Beek en Donk heeft aangegeven dat het huidige zwembad verouderd is.

Kinderen in Laarbeek die nu zwemles nodig hebben, kunnen terecht in Beek en Donk. Maar blijft dat in de toekomst ook mogelijk? De gemeente onderzoekt momenteel de toekomst van ‘zwemmen’ in Laarbeek. Sinds jaar en dag weet een ieder niet beter dan dat Beek en Donk een zwembad heeft. Vanaf 1935 was er zwembad de Koppelen. Een buitenzwembad, dat iaren later plaatsmaakte voor binnenzwembad de DrieEssen, tegenwoordig Ezzy’s geheten.

De huidige exploitant van het zwembad in Beek en  Donk heeft nu bij de gemeente aangegeven dat het zwembad tegen het einde van zijn levensduur loopt. In combinatie met de sterke stijging van energiekosten is het zwembad mogelijk niet meer rendabel, dat kan gevolgen hebben voor de toekomst van het zwembad. Tegelijkertijd heeft de exploitant aangegeven een nieuw zwembad te willen realiseren maar dat daarvoor een structurele gemeentelijke bijdrage in exploitatie nodig is.

Onderzoek
Vandaar dat de gemeente nu onderzoekt wat ze zelf wil als het gaat om zwemmen in Laarbeek. Er is een eerste onderzoeksrapport opgesteld en de gemeente gaat de komende tijd, samen met de gemeenteraad, verder bekijken wat ze nu precies wil. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de visie op zwemmen, zwemonderwijs en een zwembad in Laarbeek. De financiële en maatschappelijke consequenties. De rol van de gemeente Laarbeek, bijvoorbeeld bij een eventuele gemeentelijke bijdrage in de exploitatie en participatie van inwoners.

Het onderzoeksrapport is besproken met de exploitant en de eigenaren van het zwembad en zwemvereniging Beek en Donk. Zij onderschrijven het besluit van het college om ruimte te geven voor andere varianten en dat eerst de gemeenteraad moet besluiten wat ze nu willen in de toekomst. 

Kosten nieuwbouw en renovatie
In het rapport staat beschreven wat de kosten zijn om het huidige zwembad te verbouwen, te vernieuwen of totale nieuwbouw te realiseren. Nieuwbouw van een bad van 8x15 meter kost 5,2 miljoen euro waarbij de gemeentelijke exploitatiebijdrage verwacht wordt op 128.000 euro. Een zwembad van 15x18 kost 6,7 miljoen euro met een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van 254.000 euro. Een groter, recreatiever zwembad van 12,5x25 meter kost 9 miljoen euro waarbij de bijdrage van de gemeente neerkomt op 507.000 euro. En dan is als laatste nog de mogelijkheid voor renovatie bekeken van het huidige 25x18 meter grote zwembad. Dit kost zo’n 10,8 miljoen euro met een gemeentelijke bijdrage van 605.000 euro.

En dan is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid dat de gemeente dan wel gemeenteraad besluit om geen gemeentelijke bijdrage te leveren voor de exploitatie. Dit houdt wel in dat voor de exploitant gezien de onderhoudskosten en bij aanhoudende hogere energieprijzen sprake zal zijn van een onrendabele exploitatie en dat Ezzy’s zal besluiten om op termijn het zwembad te sluiten en er dus geen zwemvoorziening meer is in Laarbeek.

Waar moet nieuw zwembad komen
En dan heb je ook nog het aspect van waar het eventuele nieuwe zwembad moet komen. De eigenaren zeggen dat nieuwbouw op de huidige locatie voor hen alleen mogelijk is indien dit gecombineerd wordt met woningbouw. Alleen dan zien de eigenaren de mogelijkheid om het zwembad kostenneutraal te realiseren. Eind 2022 is dit voorstel dan ook ingediend bij de gemeente, Eechter was hiervoor geen meerderheid bij het college van B&W en werd het plan daarom afgewezen. Nieuwbouw op een andere locatie, dat zien de eigenaren niet zitten.

Kortom: een hoop dingen dienen nog besproken en bekeken te worden, voordat de gemeente tot een standpunt gaat komen over de toekomst van zwemmen in Laarbeek.