Stan van Vijfeijken verzorgt al enkele jaren de communicatie voor de Dorpsraad Lieshout
Stan van Vijfeijken verzorgt al enkele jaren de communicatie voor de Dorpsraad Lieshout

Dorpsraad Lieshout vindt communicatie belangrijk

Algemeen

Lieshout - Dorpsraad Lieshout wil graag contact met haar achterban. Om die reden publiceert ze wekelijks waar ze mee bezig is.

Afgelopen jaar heeft de Dorpsraad dat liefst 46 keer gedaan. In het jaarplan is te lezen dat ze deze wijze van communicatie graag voort willen zetten en ze komend jaar wekelijks willen blijven publiceren. Daarnaast valt te lezen dat de Dorpsraad graag hun klankbordgroep verder wil uitbreiden, zodat ze makkelijk navraag kunnen doen naar actuele thema’s. Daarnaast willen ze die klankbordgroep verfijnen, zodat deze een betere afspiegeling is van het dorp. 

Nieuwbrief
De Nieuwsbrief die de Dorpsraad Lieshout wekelijks verspreidt is inmiddels algemeen bekend. In die Nieuwsbrief besteed de Dorpsraad steeds aandacht aan één actueel thema. Hierdoor kunnen ze goed aangeven waar ze allemaal mee bezig zijn en gelijktijdig wat meer diepgang geven met betrekking tot dat onderwerp. De Nieuwsbrief wordt wekelijks verspreid naar de traditionele lokale media, naar de leden van de klankbordgroep en naar andere betrokkenen uit de politiek en het verenigingsleven. Ook wordt de Nieuwsbrief gedeeld via sociale media als Facebook.

Klankbordgroep
De Klankbordgroep is dus de groep die deze info steeds als eerste ontvangt (en natuurlijk kan reageren). Dorpsraad Lieshout informeert de leden van de klankbordgroep niet alleen, zij haalt er ook informatie op. Zo is er afgelopen jaar een snelle enquête gehouden over de bevindingen m.b.t. de verplaatste kermis. Deze gegevens heeft de Dorpsraad weer gebruikt voor hun advies aan de gemeente. Graag wil de Dorpsraad deze klankbord groep uitbreiden én meer representatief maken. Om die reden roepen ze inwoners van Lieshout (dus ook jongeren) op om zich aan te melden voor die klankbordgroep: dat kan heel eenvoudig via de site: www.dorpsraad-lieshout.nl of via een kort mailtje naar info@dorpsraad-lieshout.nl.

Jaarplan
In de evaluatie van het jaarplan 2023 is terug te lezen dat de jaarplan-sessie van afgelopen jaar fysiek met geïnteresseerde bewoners was. De Dorpsraad heeft toen de inwoners van Lieshout bijgesproken over de resultaten die zij in 2022 hebben behaald en de actieplannen die zij voor 2023 hadden gemaakt. Aanvullend zijn toen diverse suggesties opgehaald die ook verwerkt zijn. Dit jaar heeft de Dorpsraad er voor gekozen om die informatie via de Nieuwsbrieven te delen zodat de plannen nóg breder bekend worden: gedurende de eerste weken van het jaar worden zo de plannen voor de belangrijkste aandachtsgebieden gedeeld.