Afbeelding

Zusters Ursulinen verlaten Aarle-Rixtel

NULL

Zusters Ursulinen verlaten Aarle-Rixtel


Aarle-Rixtel – Nog vier zusters wonen momenteel in ‘Huize Angela’, gelegen aan de Dorpsstraat naast de kerk. Vanwege dit kleine aantal, gecombineerd met hoge leeftijd en kosten, gaan zij woensdag 12 maart de voormalige pastorie verlaten. De zusters Ursulinen verhuizen naar Grubbenvorst. Dit is, samen met Venray, de laatste Nederlandse verblijfplaats van deze Katholieke orde.


De Ursulinen kennen een lange geschiedenis. In 1535 wordt de Orde in Italië gesticht door Angela Merici met als doel vrouwen en meisjes te vormen en onderwijzen. Paus Pius VII verklaart deze stichteres, waarnaar de oude pastorie in Aarle-Rixtel later wordt vernoemd, in 1807 heilig.
Vanuit Italië verspreidden de zusters Ursulinen zich eerst over Europa, later over de andere continenten.

Indonesië was een land waar veel Nederlandse Ursulinen actief waren. Zij stichtten daar een aantal scholen. Vanwege de politieke onrust eind jaren ‘60 waren de zusters genoodzaakt dit land te verlaten en terug te keren naar Nederland. Omdat de Orde zelf onvoldoende woonruimte ter beschikking had om al deze terugkomers onder te brengen, werd er naar nieuwe woonruimte gezocht. Zuster (en overste) Henriëtte: “In Indonesië hoorden de Ursulinen dat de pastorie in Aarle-Rixtel te koop stond. Vanuit Indonesië belden zij naar Nederland.” In 1970 kocht de Orde het pand.

Na het aanbouwen van een extra vleugel, werd de oude pastorie ingezet als opvanghuis voor 24 Ursulinen. Zuster Henriëtte: “Deze veelal oude zusters hadden in Indonesië een moeilijke tijd gehad en veel kracht verloren.” Zuster Jeanne: “Zij hadden vaak in Jappenkampen gezeten.” In Aarle-Rixtel brachten deze zusters hun oude dag door.

“Inmiddels zijn er veel van deze zusters overleden of met een indicatie naar Grubbenvorst overgeplaatst. Zo ontvolkte het huis”, legt de overste uit. Sinds oktober 2013 wonen er nog maar vier zusters in ‘Huize Angela’ in de leeftijd van 75 tot 83 jaar. Zuster Henriëtte: “Een half jaar geleden is zuster Marij overleden. Toen hebben we de knoop doorgehakt om te vertrekken uit Aarle-Rixtel. Het huis is te groot voor ons vieren.” Zuster Jeanne: “Het vertrek is geen verassing voor ons.”

De vier Ursulinen zijn nu druk aan het pakken. De verhuizing naar Grubbenvorst staat gepland op woensdag 12 maart. De zusters gaan daar wonen in het Ursulinen verzorgingstehuis met aanleunwoningen. Het pand in Aarle-Rixtel is verkocht aan IRIS Vastgoed. Niet alle inboedel kunnen ze kwijt in Grubbenvorst. Daarom vindt op zaterdag 22 maart in ‘Huize Angela’ een openbare verkoop plaats van overgebleven spullen. De opbrengst hiervan gaat naar een ontwikkelingsproject in Ghana.

Met verschillende gevoelens sluiten de zusters hun periode in Aarle-Rixtel af. Zusters Henriëtte: “Zuster Vera heeft een nauwe band met het dorp. Zij is bij het zangkoor en bij de seniorenvereniging K.B.O. Voor haar is het moeilijker om te vertrekken. Wij zijn hier minder geworteld.” Ook vinden zij hun vertrek spijtig voor de kok, die al 27 jaar kookt en allerlei klusjes doet voor de zusters.

De Ursulinen kijken met een goed gevoel terug op hun verblijf in ‘Huize Angela’. Zuster Henriëtte: “De bevolking in Aarle-Rixtel is vriendelijk en gemoedelijk. Bovendien hebben we ook een goede buurman (Jantje).”