Ria Donkers (links) werd tijdens de Nieuwjaarsborrel van Badminton Club Lieshout uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.
Ria Donkers (links) werd tijdens de Nieuwjaarsborrel van Badminton Club Lieshout uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.

Ria Donkers ‘vrijwilliger van het jaar’ bij Badminton Club Lieshout

Sport Sport

Lieshout - Vrijwilligers zijn belangrijk voor een vereniging. Ook voor Badminton Club Lieshout zijn de vrijwilligers van levensbelang. Om die reden heeft het bestuur van de vereniging alle vrijwilligers ook dit jaar weer bedankt voor hun inzet. Aanvullend lichten zij er jaarlijks één vrijwilliger boven uit, die een extra pluim verdiend. Dit jaar heeft het bestuur er voor gekozen om aftredend secretaris Ria Donkers te benoemen tot ‘vrijwilliger van het jaar’.

Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Ze zijn het allerbelangrijkste binnen de vereniging. Zij verzorgen echt álle werkzaamheden en verzorgen álles wat er maar moet gebeuren. Van het opzetten van de netten tot het begeleiden van de jeugd en van het besturen van de vereniging tot het geven van training of van het samenstellen van het clubblad tot het rondbrengen er van. Allemaal ontzettend belangrijke zaken die gedaan moeten worden om de vereniging in leven én levend te houden. 

Vele handen maken licht werk
Badminton Club Lieshout heeft er voor gekozen om zoveel mogelijk vrijwilligers iets te laten doen, waardoor niemand veel hoeft te doen en er toch héél véél gebeurd en voor elkaar komt. Door deze vorm van organisatie is ook nog eens ruim meer dan 50% van alle volwassen leden naast badmintonner ook actief als vrijwilliger. Naast badminton-binding dus ook een vrijwilligers-binding met de vereniging.

Ria Donkers
De vrijwilliger van het jaar is daarop (helaas) een uitzondering. Ria speelt immers al jaren geen badminton meer vanwege een vervelende, niet beter wordende, blessure. Omdat ze tóch graag betrokken wilde blijven bij de vereniging is ze zo’n 10 jaar geleden toegetreden tot het bestuur. Zij heeft binnen het bestuur de taak van Secretaris op zich genomen. Zo verzorgde zij alle inkomende en uitgaande correspondentie namens de vereniging, maakte zij (interne) verslagen van de bestuursvergaderingen en bereidde zij deze altijd voor. Ria heeft dat meer dan 10 jaar vol overgave en met grote accuratesse gedaan. Het bestuur én de leden zijn haar daar heel dankbaar voor en waarderen zéér wat zij voor de vereniging heeft gedaan.

Terechte winnaar
‘Heeft gedaan’, dus. Want helaas heeft Ria aangegeven meer tijd nodig te hebben voor zichzelf en al haar andere vrijwilligerswerken en dus haar taak als secretaris neer te willen leggen. Ondanks dat het bestuur en de leden dit besluit betreuren respecteren ze het wel. Ze zijn dan ook vooral heel dankbaar voor alle tijd die Ria de afgelopen jaren in het werk voor de vereniging heeft gestoken en willen haar daar graag eens extra voor bedanken: om die reden konden zij het niet laten om haar te benoemen tot ‘Vrijwilliger van het jaar’. Een eretitel die ze dubbel-en-dwars heeft verdiend.